Norske Sjø

Alle KNBF-regioner har egne WEB-sider. Du finner dem til venstre under «Nyttig informasjon» under menypunkt «KNBF Regioner».

Siste nytt

19. September 2014

Organisasjonskomite med nye oppdrag

Etter Båttinget 2014 opprettet Forbundsstyret (FS) en ny komitè: Organisasjonsutviklings-komiteen (ORG). Den nye komiteen skal vurdere og eventuelt fremme forslag til FS på områder som gjør alle ledd i KNBF gode på å ivareta forbundets formål - § 2 i Forbundets vedtekter. Den første arbeidsoppgaven blir å vurdere behov for kompetanse og ressurser i KNBFs Sekretariat.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen

11. September 2014

Kjell Åsnes logger 40.000 nautiske mil

Mange KNBF-medlemmer drar på langtur med båten, men få har seilt så langt som Laila og Kjell Åsnes. I sin Marex Friendship fra 1981 har de reist hele Norden rundt og i tillegg vært på Shetland, Skottland og Færøyene. Kjell har i en årrekke vært KNBF sin tillitsvalgte i Sogn og Fjordane. Vi gratulerer med 33 år og 40.000 nautiske mil med «Afrodite».

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


Harstad Båtforening feiret sitt 50-års jubileum lørdag 9. september.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


8. September 2014

KNBF søker om 9,3 millioner i momskompensasjon

KNBF søker, på vegne av 178 medlemsforeninger, om 9,3 millioner i momskompensasjon for 2013. Til sammenligning betaler de samme medlemsforeningene om lag 2,8 millioner i medlemskontingent til KNBF. Etter avkortning regner vi med å motta minst ca. 6,2 millioner, som i sin helhet blir tilbakeført medlemsforeningene.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


5. September 2014

Nærsnes Båtforening 50 år

Nærsnes Båtforening i Buskerud feiret 50-års jubileum med bryggefest lørdag 29. august. Med sine ca. 100 båtplasser kan Nærsnes Båtforening kanskje stå som et eksempel på middelstore båtforeningene som har blitt etablert ved engasjement og bistand fra virksomheter i nærområdet.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


2. September 2014

Den gode medlemsutviklingen fortsetter i KNBF

I 2012 fikk KNBF 1.286 nye medlemmer og 3.209 i 2013. Hittil i år er det kommet til 2.967 nye medlemmer. KNBF har nå 37.169 medlemmer. Dette utgjør en økning på 7,6 %. Den største økningen kommer i Region Sør, men også Region Vest, Nordvest og Trøndelag har fint vekst i medlemsmassen.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


13. August 2014

Vellykket KNBF-deltagelse på Nordsjøfestivalen

KNBF Region Nordvest og Norske Sjø hadde felles stand på den 11. Nordsjøfestivalen på rad i Elnesvågen 8.-10. august. KNBF har deltatt der de siste 4 årene. Det var mange fremmøtte i ett aldeles praktfullt sommervær. Natt til søndag var laveste temperatur 22 grader. Det var i år omlag 110 båter på det meste, som alle fikk oppleve show, god musikk og dans.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


28. Juni 2014

KNBF INFORMASJONSBREV Juni 2014

KNBF Informasjonsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn og samarbeids-partnere. KNBF utgir informasjonsbrev omlag en gang pr. måned eller når informasjonsmengden tilsier det.
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. KNBF ber om at informasjonsbrevet distribueres til båtforeningens medlemmer. Oppdatert informasjon finner du på www.knbf.no og på http://knbf.no/regionsider.php

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


22. Juni 2014

Rabatt på fortøyningsmateriell til medlemsforeninger

KNBF har inngått en sentral avtale med Erling Haug AS om levering av fortøyningsmateriell til KNBF og medlemsforeninger. Avtalen gjelder også medlemmer av Trondheimsfjorden Båtunion. Grossisten Erling Haug AS har hovedkontor i Trondheim og forhandlere langs mesteparten av kysten. Firmaet lever alt av fortøyningsmateriell til blant annet bryggeanlegg og oppdrettsnæring. Den nye foreningsfordelen gir hele 40 - 60 % rabatt. Her er mye penger å spare!

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


17. Juni 2014

"TOLLTULLSAKEN" AVKLART

Husker dere saken med det svenske ekteparet som i 2008 la igjen båten sin i Norge i vinteropplag etter å seilt fra Bottenviken, og som ble ilagt krav fra Toll og Avgiftsdirektoratet på 250.000 for ulovlig midlertidig innførsel av fritidsbåt? KNBF fanget opp og frontet denne saken i 2010 og la grunnlaget for en regelforandring som nå muliggjør å legge igjen en utenlandsk båt i vinteropplag i Norge. Det svenske ekteparet har kjempet sin sak mot norske myndigheter i all stillhet i mer enn 5 år! Nå får de tilbake sine 250.000!

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen