Norske Sjø

Alle KNBF-regioner har egne WEB-sider. Du finner dem til venstre under «Nyttig informasjon» under menypunkt «KNBF Regioner».

Siste nytt

26. Januar 2015

FB 1860 fikk 410.000 i momskompensasjon

Fredag 19. desember kunne styret i Frognerkilens Båtforening motta beskjeden om at en utbetaling på hele 410.269 i momskompensasjon fra Lotteri og Stiftelsestilsynet for 2014. Dette er ny rekord for hva en medlemsforening har mottatt siden ordningen ble etablert i 2010. I desember fordelte KNBF 6.500.000 i momskompensasjon fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet til 171 medlemsforeninger.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen

20. Januar 2015

Skifte av president i KNBF

På et ekstraordinært Forbundsstyremøte lørdag 10.1.2015 trakk sittende president Kai Schøne seg som president i KNBF.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


30. Desember 2014

KNBF fordeler 6,5 millioner i momskompensasjon

KNBF og medlemsforeningene har fått tildelingsbrevet fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LST) om at vi for 2014 mottar momskompensasjon på 6.909.762. Det er ny rekord. KNBF har fått refundert 83% av søknadsbeløpet, mot 70 % i fjor. Tildelt momskompensasjon til 171 medlemsforeninger utgjør mer enn det dobbelte av hva samtlige foreninger betaler i kontingent til KNBF.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


17. Desember 2014

Trondheim Båtforening vant anbudskonkurranse om Grilstad

Trondheim Kommune utlyste anbudskonkurranse om drift av Grilstad Småbåthavn for snart et år siden. Ingen tilbud ble akseptert i første runde, og kommunen gikk i mai i forhandlinger med aktuelle tilbydere. Nå er det klart at Trondheim Båtforening (TBF) har fått driftsansvar for Midt-Norges nye storstue for fritidsbåtfolk. Havna vil åpne i mai med de første 100 båtplassene ferdig og utvide gradvis inntil havna står ferdig utbygd med 800 båtplasser, restaurant, drivstoffanlegg, slipp, opplagsplass og septikmottak.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


15. Desember 2014

KNBF innfører juniorkontingent

På Båttinget i april 2014 ble det vedtatt en ny kontingentsats; Juniorkontingent Den nye kontingenttypen er ment å skulle stimulere ungdom til å bli medlem av en båtforening i eget navn, for å få en trygg og god forankring i et båtmiljø fra starten. Bedre rekruttering til båtforeningenes styre og stell var også et argument for innføring av kontingenten. Den nye kontingentsatsen gjelder personlig- og kollektivt innmeldte medlemmer mellom 15 og 25 år og er på kr 80 pr år.
Ordningen med Juniorkontingent gjelder fra 01.01.15

For å kunne kreve juniorkontingent er KNBF avhengig av å ha fødselsdato på medlemmet. Hvis ikke vi har fødselsdato vil normal kontingent påløpe. Vi håper at dette tiltaket vil stimulere yngre båteiere til å melde seg inn i en forening ved eget navn. Sammen med Norske Sjø-teamet hos Fender Marine jobber vi også med en gunstig båtforsikringsordning for denne gruppen.
Vi ber båtforeningene om å sørge for at fødselsdato på unge medlemmer blir innmeldt for kontingentutskriving i 2015.

Lagt inn av Alexander Bergholmen


7. Desember 2014

KNBF INFORMASJONSBREV Desember 2014

KNBF Informasjonsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn og
samarbeidspartnere. KNBF utgir informasjonsbrev omlag en gang pr. måned eller når informasjonsmengden tilsier det. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. KNBF ber om at informasjonsbrevet distribueres til båtforeningens medlemmer. Oppdatert informasjon finner du på www.knbf.no og på http://knbf.no/regionsider.php.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


6. Desember 2014

Trøndere med interesse for KNBF

Den 3. desember arrangerte KNBF Region Trøndelag informasjonsmøte for 9 båtforeninger på Røra i Nord-Trøndelag. Vertskap for møtet var Røra Båtforening på Hylla, noen kilometer nord for Verdal. Til sammen deltok 19 ledere fra lokale båtforeninger, samt 4 fra KNBF/Norske Sjø.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


2. Desember 2014

Populære medlemskort

KNBF har hittil utstedt om lag 8.000 av forbundets nye medlemskort. De er i bankkort-format og legitimerer medlemskap både i KNBF og den enkelte medlemsforening. Alle personlige medlemmer skal nå ha fått slike kort i tillegg til mange medlemsforeninger som har valgt å anskaffe slike.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


26. November 2014

Båtpolitisk seminar på Stortinget

KNBF arbeider løpende for å få etablert gode kanaler inn til både stortingspolitikere og nasjonale maritime fagmyndigheter. Det er nå gjennomført et møte mellom vikarierende stortingsrepresentant Kari Raustein fra Rogaland FrP og KNBF. Der legger en opp til å få gjennomført et båtpolitisk seminar med Transportkomiteen på Stortinget i løpet av første kvartal 2015.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


22. November 2014

POLITIKERNE I TRONDHEIM TAR INITIATIV

Trondheim Båtforening (TBF) har i flere år vært i kontakt med kommunen og ikke minst politikerne for å få Trondheimsfjorden definert som et friluftsområde. Det har vakt en del oppsikt at TBF med tidligere styremedlem Olaf Hjelmeland i spissen for noen år siden tok initiativ til å stifte Trondheimsfjorden Båtunion. Dette er et kontaktnett hvor de 53 foreningene inne i fjorden kan utveksle informasjon om aktuelle turmål samt arrangementer i de forskjellige foreningene.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen