Norske Sjø

Alle KNBF-regioner har egne WEB-sider. Du finner dem til venstre under «Nyttig informasjon» under menypunkt «KNBF Regioner».

Siste nytt

30. Mars 2015

Elnesvågen Småbåtforening konverterer til Kollektivt medlemskap

På årsmøte den 26. mars vedtok Elnesvågen Småbåtforening mot en stemme å forandre sitt medlemskap i KNBF fra Foreningsmedlemskap til Kollektivt medlemskap. Dermed får medlemmene også tilgang på de mange og gode medlemsfordeler KNBF kan tilby. Tilstede på møte var regionleder Kristian Tornes og orienterte om Kollektivt medlemskap for de ca. 30 fremmøtte.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen

25. Mars 2015

KNBF INFORMASJONSBREV MARS 2015

KNBF Informasjonsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn og samarbeidspartnere. KNBF utgir informasjonsbrev omlag en gang pr. måned eller når informasjonsmengden tilsier det. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. KNBF ber om at informasjonsbrevet distribueres til båtforeningens medlemmer. Oppdatert informasjon finner du på www.knbf.no og på http://knbf.no/regionsider.php.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


21. Mars 2015

Rød Båtforening tegner KNBF-medlemskap

På årsmøtet 20. mars vedtok Rød Båtforening enstemmig å tegne Kollektivt medlemskap i KNBF for 95 medlemmer. Foreningen holder til på Kråkerøy utenfor Fredrikstad, hvor man disponerer komplett havneanlegg med kran og klubbhus. Rød Båtforening er første Østfold-forening som slutter seg til Norges største båtfellesskap på flere år. Vi håper og tror flere vil følge etter. KNBF Region Øst ønsker forening og medlemmer hjertelig velkommen!

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


18. Mars 2015

Skogn Maritime Forening med i KNBF

På årsmøtet 16. mars vedtok Skogn Maritime Forening (SMF) enstemmig å melde seg inn i KNBF med Kollektivt medlemskap. Foreningen holder til på Skogn rett sør for Levanger i Nord-Trøndelag. SMF har et flott og nytt havneanlegg etter «Ivar» sine herjinger for en tid tilbake. Klubbhus, slipp, opplagsplass er av høy standard. Dette er en femte båtforeningen fra Nord-Trøndelag som melder 2015. KNBF Region Trøndelag ønsker velkommen!

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


Region Sør går nye veier

KNBF Region Sør avholdt årsmøte den 12. mars i Mortavika Kafe i Rennesøy Kommune. Regionstyret kunne vise til meget gode resultater i 2014 med blant annet hele 10 nye medlemsforeninger og om lag 1.600 nye medlemmer. Aldri har region Sør opplevd maken til medlemsvekst. Årsmøtet ble gjennomført planmessig. Med to nye kvinnelige styremedlemmer blir Region Sør en foregangsregion hva angår kvinnerepresentasjon.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


17. Mars 2015

Eiksund Småbåtlag tegner Foreningsmedlemskap

Eiksund Småbåtlag på søre Sunnmøre, tilhørende KNBF Region Nordvest, har meldt seg inn i KNBF med Foreningsmedlemskap. Havnen ble ferdig og tatt i bruk i 2007. Den har i dag 61 båtplasser og det planlegges en utvidelse med 23 båtplasser i løpet av 2015. På sikt kan en foreta videre utbygging med ca. 20 plasser. Eiksund Småbåtlag meldte seg i første omgang inn med foreningsmedlemskap og vil senere vurdere om de skal gå over til kollektivt medlemskap.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


Besøk KNBF på messen «Sjøen for alle»

KNBF deltar også i år på Norges største båtmesse «Sjøen for alle». Den arrangeres på Norges Varemesse på Lillestrøm 18.-22. mars. Åpningstider er 11-18 på hverdager og 11-18 lørdag/søndag. Alle medlemmer og medlemsforeninger ønskes velkommen til en hyggelig båtprat på KNBF sin stand D04-12 i hall D. Også andre båtforeninger, som ikke er medlem i KNBF, vil vi gjerne ta en prat med under messen. Velkommen innom!

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


15. Mars 2015

Ekne Småbåthavn blir med i KNBF

På årsmøtet 12. mars vedtok et enstemmig forsamling å tegne Kollektivt medlemskap i KNBF for ca. 95 medlemmer. KNBF var til stede på et medlemsmøte før selve årsmøtet og ga en orientering om medlemskap og svarte på spørsmål. Senere på kvelden under årsmøtet var det full enighet om å slutte seg til landets største båtfellesskap. KNBF Region Trøndelag ønsker Ekne Småbåthavn velkommen om bord!

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


13. Mars 2015

KNBF på medlemsmøte i Sandefjord Motorbåtforening

11.mars arrangerte Sandefjord Motorbåtforening medlemsmøte med spennende program. Det var møtt fram et tyvetalls medlemmer som fikk høre Susanne Christer fra Jotun fortelle om bunnstoff og pleie av fritidsbåt, den lokale Werners Båtbu fortelle om temaene gass, drivstofftank og toalett, Leif Rune Sundli om foreningens miljøarbeid og KNBF om båtpolitisk arbeid.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


8. Mars 2015

Thor Manum ny leder i Region Vest

Region Vest avholdt årsmøte i Draugen Motorbåtforening sine lokaler 7. mars 2015. Hele 23 delegater var til stede. Regionleder og fungerende visepresident Jan-Inge Kleppevik valgte å trekke seg og overlate roret til Thor Manum fra Draugen Motorbåtforening. Den nye regionlederen har lang fartstid fra organisasjonsarbeid i Forsvaret og 6 år som leder i Draugen Motorbåtforening.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen