Norske Sjø

Alle KNBF-regioner har egne WEB-sider. Du finner dem til venstre under «Nyttig informasjon» under menypunkt «KNBF Regioner».

Siste nytt

25. April 2015

Geir Giæver har startet opp i KNBF Sekretariat

Forbundsstyret har vedtatt å ansette Geir Giæver fra Trondheim i nyopprettet stilling som kommunikasjonssjef i KNBF. Han kommer fra stilling som daglig leder i reklamebyrå. Geir har nå startet opp i KNBF og vil primært arbeide med ulike kommunikasjonsoppgaver, men også ta del i organisasjonsarbeid. Vi er meget tilfreds med at Geir bidrar til i å styrke sekretariatets faglige kompetanse betydelig.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen

25. April 2015

KNBF tar i mot søknader om momskompensasjon for 2015

KNBF tildelte mer enn 6,5 millioner til 170 medlemsforeninger som søkte momskompensasjon i 2014. Det stilles heller ikke i år krav om innmelding av lokalledd i Frivillighetsregisteret. Medlemsforeninger som ønsker å delta i ordningen for 2015 må sende inn regnskap og revisjonsberetning til KNBF sekretariat innen 15. juni. KNBF sender felles søknad og fordeler momskompensasjon til medlemsforeninger i slutten av desember. KNBF anbefaler alle foreninger om å søke.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


24. April 2015

KNBF på båtmesse i Haugesund

KNBF Region Sør deltok på båtmessen i Haugesund med egen stand den 17. - 19. april. Messen ble besøkt av 1.500 på lørdagen tross kald nordvest på 8 m/sek. Søndag løyet vinden til 3 m/sek. og enda flere var å se denne dagen. KNBF var representert med regionleder Sigve Reime og nestleder Arnt Heggøy på deres stand.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


17. April 2015

KNBF godt representert på Fritidsbåtkonferansen 2015

For andre året på rad arrangerte Sjøfartsdirektoratet sin Fritidsbåtkonferanse i Haugesund 16. - 17. april med 84 deltagere. Den er allerede blitt et viktig nasjonalt fritidsbåtforum, hvor alle aktuelle aktører er representert. Programmet var meget variert med mange korte foredrag i tillegg til en paneldebatt om sjøsikkerhet.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


16. April 2015

Delta på «Strandryddedagen» 2015

KNBF Miljøkomite oppfordrer alle regioner og medlemsforeninger til å delta på «Strandryddedagen» lørdag den 9. mai. Den går av stabelen over hele Norge. Strandryddedagen er én dag i året hvor flere tusen frivillige rydder sin lokale strand fri for søppel og plast. KNBF anmoder alle regioner og medlemsforeninger om å ta i et tak for en god sak!

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


«Klar for sjøen» - kampanje i sommer

Å være klar for sjøen er å være klar i hodet - det er budskapet en rekke sjøsikkerhets- og båtinteresseorganisasjoner formidler gjennom kampanjen Klar for sjøen. En kampanje som også KNBF støtter. Regioner og medlemsforeninger kan bidra til sjøsikkerhet for alle ved å benytte seg av kampanjens fine materiell.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


15. April 2015

Vellykket EBA-møte i Italia

KNBF er medlem i European Boating Association (EBA) sammen med Norges Seilforbund (NSF) for å ivareta norske fritidsbåt-brukeres interesser. Dette er viktig fordi EBA er blant annet høringsinstans for EU hva gjelder fritidsbåtsaker. Et område som er spesielt viktig er sikkerhetsstandarder for fritidsbåter. Som medlem får man også mulighet til å påvirke hva EBA skal arbeide med.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


13. April 2015

Geir Giæver ny kommunikasjonssjef i KNBF

Forbundsstyret har vedtatt å ansette Geir Giæver fra Trondheim i nyopprettet stilling som kommunikasjonssjef i KNBF. Han kommer fra stilling som daglig leder i reklamebyrå. Geir starter opp 16. april og vil primært arbeide med ulike kommunikasjonsoppgaver, men også ta del i organisasjonsarbeid. Vi ønsker han hjertelig velkommen på laget!

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


12. April 2015

Påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter fra 1. mai

Stortinget vedtok 24. mars, med knappest mulig flertall, å innføre påbud om bruk av vest i fritidsbåter. Påbudet gjelder ved opphold utendørs i mindre båter enn 8 meter (ca. 25 fot) som er i fart. Ansvaret for å benytte flyteutstyr påhviler den enkelte. For personer under 15 år påhviler ansvaret båtfører. KNBF og Norges Seilforbund (NSF) støtter ikke et slikt påbud, men anbefaler bruk av vest. Vi mener det må være opp til skipperen å avgjøre når vest skal benyttes.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


10. April 2015

Nøtterø Båtforening tegner KNBF-medlemskap

På foreningens årsmøte den 26. mars vedtok Nøtterø Båtforening å tegne Kollektivt medlemskap i KNBF. KNBF Region Øst styrker dermed stillingen ytterligere i Vestfold, da Arås og Buerstad også har meldt seg inn 2015. Foreningen holder til på Hjemseng øst på Nøtterøy i Vestfold. De mer 400 medlemmene med båtplass i havna har alle fasiliteter tilgjengelig.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen