Norske Sjø

Alle KNBF-regioner har egne WEB-sider. Du finner dem til venstre under «Nyttig informasjon» under menypunkt «KNBF Regioner».

Siste nytt

22. Februar 2015

Informasjonsmøte på Lanternen, Fosnavåg

KNBF Region Nordvest gjennomførte informasjonsmøte om KNBF og forsikring på Sunnmøre den 12. februar. Det deltok 8 foreninger, derav 1 medlemsforening. Hovedtema var båt- og foreningsforsikring, momskompensasjon og medlemsfordeler i Norges største båtfelleskap - KNBF.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen

17. Februar 2015

KNBF med informasjonsmøte i Fredrikstad

Den 28. januar arrangerte KNBF Region Øst informasjonsmøte for 9 båtforeninger i Fredrikstad. Vertskap for møtet var Kråkerøy Båtforening i Nøkledypet. Til sammen deltok 15 ledere fra lokale båtforeninger, samt 3 fra KNBF/Norske Sjø. Hovedtema var båt- og foreningsforsikring, samt medlems- og foreningsfordeler i KNBF.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


14. Februar 2015

KNBF INFORMASJONSBREV Februar 2015

KNBF Informasjonsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn og samarbeidspartnere. KNBF utgir informasjonsbrev omlag en gang pr. måned eller når informasjonsmengden tilsier det. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. KNBF ber om at informasjonsbrevet distribueres til båtforeningens medlemmer. Oppdatert informasjon finner du på www.knbf.no og på http://knbf.no/regionsider.php.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


Hege Reimertz Lunde går av med pensjon

Den 12. februar hadde Hege sin siste arbeidsdag etter nesten to tiår i KNBF. Hun har vært ansatt som administrasjonssekretær og organisasjonskonsulent. På Båttinget 2014 ble hun for sin lange innsats hedret med KNBF Hederstegn. Hennes oppgaver har vært knyttet til alt av administrativt arbeid. Formelt er Hege ansatt frem til 15.4, men grunnet ferie og avspasering forlot hun skuta denne uken. KNBF takker med dette av en nestor.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


13. Februar 2015

KNBF åpner dører på Stortinget

KNBF arbeider kontinuerlig for å ha dialog med landets stortingspolitikere. Ut fra KNBF sin brede kompetanse på området fritidsbåter og drift av havneanlegg, var vi den 10. februar invitert til et båtpolitisk seminar på Stortinget sammen med 4 andre organisasjoner. Målsettingen med seminaret var å etablere et samarbeidsforum og arena der interesse-organisasjoner gis anledning til å dele sin kompetanse med politikere.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


10. Februar 2015

Ny medlemsrekord også i 2014

KNBF har hatt nok et godt medlemsår i 2014. Medlemstallet har vist en netto økning på 2.694 og er ved årsskiftet oppe i 37.233. Det er ny rekord. Størst økning har det vært i kategorien «Kollektivt medlemskap» hvor vi har fått 2.943 nye medlemmer (11%). KNBF har fått 34 nye medlemsforeninger i 2014. 32 av 34 har tegnet Kollektivt medlemskap. Dette er det 8. året i rekken med medlemsrekord.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


8. Februar 2015

Båtforeninger kan utbetale inntil 8.000 skattefritt i 2015

Frivillige organisasjoner som båtforeninger kan for 2015 utbetale inntil 8.000 kroner i honorar helt skattefritt for god innsats. Dette er positive nyheter for alle 70.000 frivillige organisasjoner i Norge. Lønns- og trekkoppgave kreves heller ikke.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


5. Februar 2015

Endre Solvang overtar som fungerende generalsekretær i KNBF

Etter at Reidar Kjelsrud valgt å si opp sin stilling som generalsekretær i KNBF har Forbundsstyret konstituert Endre Solvang som fungerende generalsekretær inntil videre ned virkning fra 1. februar. Han vil i vareta Kjelsrud sine tidligere oppgaver.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


Reidar Kjelsrud fratrer som generalsekretær i KNBF

Etter avtale med Forbundsstyret har generalsekretær Reidar Kjelsrud valgt å si opp sin stilling som generalsekretær i KNBF med virkning fra 1. februar. Bakgrunn for fratreden er ulike syn på veivalg fremover. Kjelsrud har vært i stillingen i 4 år. KNBF ønsker han lykke til med nye oppgaver.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


26. Januar 2015

FB 1860 fikk 410.000 i momskompensasjon

Fredag 19. desember kunne styret i Frognerkilens Båtforening motta beskjeden om at en utbetaling på hele 410.269 i momskompensasjon fra Lotteri og Stiftelsestilsynet for 2014. Dette er ny rekord for hva en medlemsforening har mottatt siden ordningen ble etablert i 2010. I desember fordelte KNBF 6.500.000 i momskompensasjon fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet til 171 medlemsforeninger.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen