Norske Sjø

Alle KNBF-regioner har egne WEB-sider. Du finner dem til venstre under «Nyttig informasjon» under menypunkt «KNBF Regioner».

Siste nytt

13. August 2014

Vellykket KNBF-deltagelse på Nordsjøfestivalen

KNBF Region Nordvest og Norske Sjø hadde felles stand på den 11. Nordsjøfestivalen på rad i Elnesvågen 8.-10. august. KNBF har deltatt der de siste 4 årene. Det var mange fremmøtte i ett aldeles praktfullt sommervær. Natt til søndag var laveste temperatur 22 grader. Det var i år omlag 110 båter på det meste, som alle fikk oppleve show, god musikk og dans.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen

28. Juni 2014

KNBF INFORMASJONSBREV Juni 2014

KNBF Informasjonsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn og samarbeids-partnere. KNBF utgir informasjonsbrev omlag en gang pr. måned eller når informasjonsmengden tilsier det.
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. KNBF ber om at informasjonsbrevet distribueres til båtforeningens medlemmer. Oppdatert informasjon finner du på www.knbf.no og på http://knbf.no/regionsider.php

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


22. Juni 2014

Rabatt på fortøyningsmateriell til medlemsforeninger

KNBF har inngått en sentral avtale med Erling Haug AS om levering av fortøyningsmateriell til KNBF og medlemsforeninger. Avtalen gjelder også medlemmer av Trondheimsfjorden Båtunion. Grossisten Erling Haug AS har hovedkontor i Trondheim og forhandlere langs mesteparten av kysten. Firmaet lever alt av fortøyningsmateriell til blant annet bryggeanlegg og oppdrettsnæring. Den nye foreningsfordelen gir hele 40 - 60 % rabatt. Her er mye penger å spare!

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


17. Juni 2014

"TOLLTULLSAKEN" AVKLART

Husker dere saken med det svenske ekteparet som i 2008 la igjen båten sin i Norge i vinteropplag etter å seilt fra Bottenviken, og som ble ilagt krav fra Toll og Avgiftsdirektoratet på 250.000 for ulovlig midlertidig innførsel av fritidsbåt? KNBF fanget opp og frontet denne saken i 2010 og la grunnlaget for en regelforandring som nå muliggjør å legge igjen en utenlandsk båt i vinteropplag i Norge. Det svenske ekteparet har kjempet sin sak mot norske myndigheter i all stillhet i mer enn 5 år! Nå får de tilbake sine 250.000!

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


12. Juni 2014

Vestpåbud vil redde liv

I forkant av denne båtsesongen ble det fra AP's stortingsgruppe lansert et forslag om påbudt av egnet flyteutstyr for personer ved utendørs bruk av fritidsbåt i fart under 8m.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


11. Juni 2014

Sigve Reime fungerende regionleder i Sør

Som en følge av at Egil Kr. Olsen, leder i Region Sør, ble valgt til visepresident i KNBF på Båttinget i Stavanger i april, rykker Sigve Reime opp fra vervet som nestleder til fungerende leder i Region Sør. Han tiltrer også KNBF Forbundsstyre. Reime representerer Engøy Båtklubb i Stavanger. Som ny fungerende nestleder, og personlig vara til Forbundsstyret, har regionstyret konstituert styremedlem Arnt Heggøy fra Førre Båtforening. Det nye regionstyret vil fungere frem til neste ordinære årsmøte i februar 2015. Da gjøres eventuelt nye valg.


Tekst og bilder: Endre Solvang

Lagt inn av Alexander Bergholmen


10. Juni 2014

Årets Pinsetreff i Horten ble igjen en suksess!

Det 24. Pinsetreffet i Horten Gjestehavn ble igjen et flott arrangement av mange grunner. Været slo til fra sin aller beste side med sol og varmt sommervær og ikke engang en umeldt regnskur la en stopper for treffet. Lørdag morgen var det 50 båter til stede, kanskje pga. noen kraftige regnskurer som gikk over Østlandet fredag ettermiddag. Men, utover lørdagen kom det flere sigende og det var vel ca. 70 båter på det meste. Det var god plass til flere, men regionstyret lurer på om vi virkelig når ut til alle som kunne tenke seg å legge pinseturen til Horten? Så, hold av pinsen neste år - da treffes vi igjen i Horten!

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


Sauda motorbåtforening med i fellesskapet!

Den 3. juni avholdt Sauda Båtforening ekstraordinært årsmøte for å ta stilling til KNBF-medlemskap og justere vedtekter (for å få momskompensasjon). KNBF Region Sør var invitert for å synliggjøre fordeler ved et medlemskap. Årsmøtet gikk enstemmig inn for at Sauda Motorbåtforening tegner Kollektivt medlemskap i KNBF for ca. 100 medlemmer. Med dette har KNBF fått sin 25. nye medlemsforening og 2.415 nye medlemmer i 2014.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


6. Juni 2014

Godt besøkt forsikringsmøte i Namsos

KNBF Region Trøndelag inviterte båtforeninger til forsikringsmøte hos Spillum Båtforening i Namsos den 2. juni. Det deltok åtte foreninger, derav to medlemsforeninger. Hovedtema var båtforsikring, foreningsforsikring og nytteverdi av å delta i Norges største båtfelleskap - KNBF.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen


5. Juni 2014

Pressemelding: Vestpåbud vil redde liv

Næringskomiteen på Stortinget gikk i dag inn for innføring av påbud om bruk av egnet flyteutstyr for personer om bord i åpne båter under 8m i fart.

Les mer...

Lagt inn av Alexander Bergholmen