10-knopsgrensen for unge båtførere fjernet

Fra og med 1. juli 2021 er 10-knopsgrensen for båtførere under 16 år fjernet. I mange år har foreldre til barn under 16 år måttet forholde seg til at barna kun kan kjørebåt under 8 meter, med maks 10 HK og maks oppnåelig hastighet på 10 knop.

Realiteten har dog vært at de fleste mindre gummibåter og joller oppnår høyere hastighet enn 10 knop dersom du utrustes med en 10 HK påhengsmotor.

Samtidig har barna når de fyller 16 år og har avlagt en teoretisk båtførerprøve muligheten for å føre båter inntil 15 meter og uten HK begrensning. Dette har resultert i at barna ifølge loven går direkte fra å kun føre saktegående joller, til over natten å kunne føre store, tunge fritidsbåter med ubegrenset fartspotensiale.

Båtforbundet er fornøyd med at vi har fått fjernet 10 knops grensen. Dette vil kunne være med å styrke rekrutteringen til båtlivet ved at barna nå kan lære seg å håndtere planende båter, og derved få økt kompetanse og erfaring før de fyller 16 år. Fortsatt er det viktig at foreldrene tar ansvar og lærer barna å bli gode båtførere, og med den nye regelendringen anser vi dette som å bidra meget positivt til rekrutteringen av nye og yngre båtførere. KNBF ønsker at alle store som små skal få muligheten til å oppleve gledene ved å ferdes i og på sjøen, enten man trives best i snekkefart, med seilbåt eller hurtiggående fartøy.

En viktig årsak til at alle i bransjen er enige om at 10-knopsgrensen kunne fjernes, er at unge båtførere meget sjelden er involvert i ulykker med fritidsbåt. Det er også vurdert at joller, rib’er o.l. med maks 10 HK allikevel har et meget begrenset fartspotensiale, og således ikke representerer stor fare.  På sjøen gjelder ansvarlighetsbegrepet og første paragraf i Sjøvettreglene er Tenk Sikkerhet. Det er således opp til foreldrene å vurdere hvorvidt deres barn er skikket til å føre fritidsbåten på en sikker og trygg måte.