Elbåt

KNBF er positive til elbåt-utviklingen, men ser at det vil ta noe tid å utvikle driftssikre og langtrekkende løsninger inkl. ladestasjoner. Videre er el beste egnet for langsomtgående båter inntil man har funnet bedre batteriteknologi.

KNBFs viktige båtpolitiske saker