Momskompensasjon

Blodig urettferdig at en seilforening får momskompensasjon, men ikke en båtforening. Hele forskriftsendringen bygger på uriktige forutsetninger, da båtforeninger i aller høyeste grad er allmennyttige og ivaretar tilgangen til vannflata for de ubemidlede i samfunnet.

Om regler for momsfritak for frivillige organisasjoner blir så rigide at de skader gode initiativ og fremmer ulikheter ved at mange organisasjoner mister verdifull momsstøtte/kompensasjon blir det tungt for det frivillige arbeid.

Viktig å understreke den frivillige innsatsen som gjøres i båtforeninger over det ganske land, og ikke minst de nye reglene for å få kompensasjon, i tillegg til tema hvordan reglene tolkes.

KNBFs viktige båtpolitiske saker