Praktisk utsjekk for båtførerprøve

Det er et paradoks at man kan få et båtførerbevis uten å satt sin fot om bord i en båt!

Båttinget 2022 lagde en resolusjon som krever innføring av praktisk utsjekk for båtførerprøven. Det er uansvarlig at man etter å ha gjennomført et nettkurs blir tilført et bevis på at man kan kjøre båt.

I Norge er det slik at alle som er født etter 1980 må bestå en teoretisk prøve for å føre båt over 8 meter eller med mer en 25 hk.

Båtforbundet (KNBF) vurderer selve teoriprøven som god, men finner det utilstrekkelig at det ikke finnes krav om praktisk ferdighet. Vi arbeider derfor for å fremme en ordning slik at alle med bestått teoriprøve i fremtiden også må bevise sine praktiske ferdigheter i forhold til gitte normer kontrollert av kompetent person.

Vi ønsker ikke et tungrodd og unødvendig byråkratisk system tilsvarende et Statens Vegvesen/Biltilsynet. Båtforbundet arbeider derfor for å fremme en ny ordning og presentere denne for Sjøfartsdirektoratets sakkyndig råd for videre prosessuell behandling.

En slik ordning vil ikke påvirke de som allerede har tatt båtførerprøven etter vår oppfatning. Men bli et krav for fremtidige båtførere.

En slik ny ordning vil bidra til å spare liv, samt færre ulykker og derfor bli bra for alle båtfolk.

KNBF, med sine 390 havner langs kysten, vurderer å tilby sine besiktigelsesmenn og båtkyndige ved en evt. utvidelse av båtførerprøven med en praktisk utsjekk .

KNBFs viktige båtpolitiske saker