Promillegrense

Vi vil neppe oppleve noen reduksjon i antall dødsfall ved å senke promillegrensen fra dagens 0,8. Hvis målet er å få ned antall dødsfall, må en se på andre og mer sentrale faktorer og faktabaserte virkemidler enn promillegrense.

Siste statestikkgrunnlag er fra i fjor. Da hadde vi ingen fatale ulykker fra båter i fart hvor promillen var under 1,7. Da blir diskusjonen mellom 0,2 og 0,8 nytteløs.

Man kan ikke benchmarke/sammenlikne båt mot bil da så vel oversiktsbildet som fartsbildet er totalt forskjellig. Båtliv er rekreasjon og ferieliv, mens bilkjøring er transport.

Promillegrensen fikk i sin tid full tilslutning fra alle partier, inkl KrF. Man trenger ikke å bruke ressurser på løse et problem som ikke er et problem.

KNBFs viktige båtpolitiske saker