Truede havner og opplagsplasser

Havner og opplagsplasser i pressområder har dessverre små forutsetninger til å ivareta sin eksistensberettigelse sammenlignet med ivrige utbyggingskrefter hos kommersielle aktører. Kampen om strandsonens indrefileter hardner til i de store byene som Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø m.fl., men også i Hamar og andre steder i Mjøsregionen er truet.

KNBFs viktige båtpolitiske saker