Fokus på sikkerhet til sjøs

Kirkenes Båtforening har arrangert sikkerhetsdag i småbåthavna, hvor både brannvesen, Redningsselskapet, politi og Luftambulansen deltok.

For virkelig å ferie 60 årsjubileet sitt, arrangerte Kirkenes Båtforening en sikkerhetsdag 28. august.

-Vi i Båtforeningen ønsker å få mer fokus på og kunnskap om sikkerhet på sjøen. Vi arrangerer sikkerhetsdag for å bevisstgjøre medlemmene våre om hvor viktig dette er, sier Bernt Nilsen, arrangementsansvarlig i båtforeningen.

Det var godt oppmøte av både store og små på sikkerhetsdagen.

Båtforeningen selv er en viktig del av beredskapen til sjøs og velger derfor å samarbeide med nødetatene i rolige perioder, slik at alle medlemmene kan få kunnskap om redning, nettopp fordi de selv kan være en nyttig ressurs ved en ulykke.

Det yrer av liv i småbåthavna fra tidlig i mai og til snøen kommer, og medlemmene mener at sikkerheten like viktig som båtpussen.

-Det er to typer båtførere. Det er de som har falt over bord eller de som kommer til å gjøre det – og da er det viktig å vite hva man skal gjøre, understreker Bernt Nilsen.

Luftambulansen viser redning fra sjø.

Det er for øvrig Kirkenes Båtforening som er opphavet til KNBFs sikkerhetsdag, som også er blitt arrangert i Trondheim Båtforening. Fra og med 2022 skal KNBF arrangere en nasjonal maritim sikkerhetsdag over det ganske land.