KNBF formidler 1,9 millioner i momskompensasjon

KNBF og medlemsforeningene har fått tildelingsbrev fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LST) om at vi for 2021 mottar momskompensasjon på 1.872.540 for 58 medlemsforeninger. Nytt av året er at samtlige søknader unngikk avkortning i søknadsbeløp, da det var bevilget nok midler over statsbudsjettet. Årets tildeling var andre gang forbundet benyttet den langt mer arbeidskrevende «dokumentert modell». Overgang til denne modell ble vurdert som nødvendig fordi forskrift for momskompensasjon ble innskjerpet pr. 1.1.2019. Generalsekretær Stig Hvide Smith mener at KNBF igjen har bevist sin nytteverdi for medlemsforeningene ved at vi har fått tildelt mer momskompensasjon enn fjoråret (kr. 1.406.369).


Om ordningen
Formålet med tilskuddsordningen er å fremme frivillig aktivitet ved å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Det ble delt ut 1,816 milliarder i 2021 til 21.575 frivillige organisasjoner (700 færre enn i 2020). Omlag 10 % har søkt refusjon etter dokumentert modell – resten har brukt forenklet modell. KNBF benytter dokumentert modell.

Ingen avkortning
Avkortningen ble i 2019 på 18 % og i 2020 på 19 %. Årsaken til dette var vekst i søknadssum kombinert med en begrenset økning i tildelt beløp over statsbudsjettet. Det betyr at hver medlemsforening fikk kompensert hhv. 81 og 82 % av sitt godkjente søknadsbeløp. Gledelig er det at det var tildelt nok midler over statsbudsjettet med 1,837 milliarder for 2021, slik at man unngikk avkortning denne gang.


Intet administrasjonstilskudd
Sentralleddet (KNBF) har anledning til å ta inntil 1 % administrasjonstilskudd for å dekke kostnader til koordinering og tilrettelegging av søknadsprosessen og videreformidling til lokalledd. KNBF overfører imidlertid kompensasjonsbeløp uavkortet til medlemsforeningene.


Utbetaling
KNBF overfører momskompensasjon til alle medlemsforeninger fortløpende fra 22. desember. Vi håper å ha utbetalt alt før nyttår.


Endringer i forskrift for momskompensasjon av 1.1.2019 som er verdt å merke seg

  • Pliktig registrering i Frivilligregisteret for alle mottakere, også underledd.
  • Endring i beregningsmodell – betyr en omfordeling der små organisasjoner samla sett får litt mer, og store organisasjoner samla sett får litt mindre.
  • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader for krav om revisjon av registrert eller statsautorisert revisor.
  • Presisjon av at kompensasjon ikke skal komme privatøkonomiske-, offentlige- eller næringsinteresser til gode.
  • Det blir ikke gitt momskompensasjon til organisasjoner som er lukka, eller til virksomhet som kjem en lukket krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt blir regnet for å være kostnader av privat karakter.
  • Kostnader til utleie i eigen organisasjon skal trekkes fra søknadsgrunnlaget for å unngå dobbeltkompensasjon.

Har du spørsmål?
Spørsmål om momskompensasjon kan rettes til Endre Solvang på endre@knbf.no.

Denne siden bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre nettleseropplevelse. Ved å surfe på denne nettsiden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.