Båtvrak og obligatorisk båtregister

I 2017 vedtok Stortinget en tilskuddsordning for håndtering av innsamlede kasserte fritidsbåter. Målet med ordningen er at materialet i båtene blir sortert og behandlet forsvarlig.

I 2020 har Miljødirektoratet utbetalt vrakpant til over 13.000 båter. Statlig vrakpant er i dag på 1.000 kroner som ikke ens dekker transportkostnadene. Dette leder til at mange båter blir etterlatt eller til og med nedsunken. Dette er alvorlig forsøpling og forurensing av farlige stoffer i naturen. Ikke minst resulterer det også i høye kostnader for båtforeninger. I følge til Borg Havn IKS har havna i gjennomsnitt mellom 100 000 – 300 000 kroner i direkte utgifter til håndtering av båtvrak. 

Det er en av mange grunner hvorfor KNBF ønsker et obligatorisk båtregister! 


For å lese mer om et obligatorisk båtregister klikk her: 

KNBF vil ha pliktig obligatorisk båtregister – Båtens Verden (b-v.no) 


Slik kan du leverer båtvrak til Miljødirektoratet: 

Vrakpant på båt – levering av båtvrak – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)