Septik – tømming av båttotalett

Noen av oss har opplevd ubehagelig møte med utslipp fra båttoalett på verste måte. Gjerne ved landligge og bading. Det gleder ikke. Langt fra land og i åpen sjø er kanskje vårt do-besøk nærmest som musa som pisset i havet å regne, men slik er det ikke i mer lukket farvann, og spesielt ikke ved anledninger hvor vi er mange på fjorden.

Foto: Båtens Verden

Det er et stort behov for flere tømmestasjoner for båtfolket langs kysten.
I dag har ikke båteiere mange muligheter til å tømme sine septiktanker andre steder enn i sjøen. 

Vi har alle ett ansvar for at havet og våre sjøer ikke forurenses av menneskelig aktivitet! 

Slik tømmer du septiktanken: 

Tømming av septiktank – Watski Båtutstyr 

Septiktømming stepp-for-stepp – Båtens Verden (b-v.no)