Hvorfor er jeg medlem i KNBF?

De fleste hos oss vet at de er medlem av Båtforbundet (KNBF). Men, det er også noen som ikke vet hvordan de har blitt medlem og kanskje lurer på hva fordelene er og hvem som har meldt dem inn. Det er mange fordeler ved å være medlem av Båtforbundet!

Hos oss kan enkelte personer bli medlem på to forskjellige måter. Personlig medlemskap og kollektivt medlemskap.

Personlig medlemskap

Hos oss kan du melde deg inn personlig via våre nettsider. Her registrerer du deg og betaler en årlig pris for medlemskap. Medlemskap gir deg som båteier en rekke fordeler som for eksempel billigere båtforsikring, advokatbistand ved skade på båt eller konflikt ved kjøp/salg av båt, magasinet «Båtens Verden» gratis 3 ganger årlig, samt en rekke andre fordeler!

Du kan lese mer om Personlig medlemskap her

Kollektivt medlemskap

Dette er hovedgrunnen til at noen ikke vet om sitt medlemskap i Båtforbundet (KNBF). Her har din båtforening tegnet et medlemskap som gir både foreningen og deres medlemmer fordeler som vi i Båtforbundet aktivt jobber med å utvikle og forbedre. Dere som medlemmer av båtforeningen blir da registrert hos oss og får tilgang til alle disse fordelene som din båtforening betaler.

Du kan lese mer om medlemskap for Båtforeninger her

Det er medlemsforeningene og personlige medlemmer som danner grunnfjellet i Båtforbundet. Saker og synspunkter fra foreninger og medlemmer som man ønsker behandlet, spesielt eller generelt, er en viktig del av vårt arbeidsområde. Kontakt din region, eller sekretariatet direkte, hvis dere har saker som ønskes fremmet gjennom vår organisasjon.

En viktig forutsetning for KNBF for å nå frem i vår påvirkning av politikere og myndigheter, er at vi har en sterk organisasjon i ryggen. KNBF har i dag 394 medlemsforeninger og 43.000 medlemmer. Av disse er ca. 3.200 personlige medlemmer, og 40.000 tilsluttet via en båtforening. Ditt medlemskap støtter vårt arbeid for båtfolkets interesser!