Yashar Irandoust kontormedarbeider og prosjektassistent

Når og hvorfor begynte du å jobbe i KNBF?

Jeg begynte å jobbe i KNBF fra begynnelsen av juni i år fordi jeg fikk en utrolig mulighet til å kunne utfordre mine ferdigheter og utvide kunnskapsspennet mitt i et erfarent team!

Hva er ditt viktigste mål for jobben i KNBF?

Sette meg godt i forbundets hjertesaker og interesser slik at jeg kan bidra effektivt med min kunnskap og erfaring. Ønsker å bidra til økt aktivitet i organisasjonen ved å komme med innspill, aktivitet, god kundeservice og et positivt engasjement.

Hva er dine primære arbeidsoppgaver?

Jobber med prosjektkoordinering for KNBF 2027 og påtar meg en del generelt ansvar og assistanse. I tillegg har jeg ansvar for kontordriften i sekretariatet. Fremfor alt så er jeg involvert i det meste som lar seg gjøre i organisasjonen når det kommer til arbeidsoppgaver.

Hvordan er det å jobbe i KNBF?

Det er utrolig gøy å kjempe for båt folkets interesser på et profesjonelt nivå. Følelsen av å være på noe enormt samtidig som man aktivt er i kontakt med flere interessegrupper og samarbeidspartnere gir en god følelse for veien videre.

Kort – hva er det beste med KNBF?

Som min tidligere kollega i samme rolle svarte på dette spørsmålet tidligere, så kunne jeg ikke sagt det bedre selv: «KNBF er den største landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåteiere, som forplikter seg til å bidra til et bedre båtliv på naturens premisser og som leverer på alle områder!»

Hva er det beste med båtlivet?

Det er et element som er del av vår natur og man lærer utrolig mye om den gjennom båtlivet. Det føles som den delen av transportverden som kombinerer kunnskap og åpenhet for alle. Det er et eget miljø som gir en fred på jord.

Hvordan driver du båtliv i dag?

Seilbåten til far har alltid vært en fornøyelse fra sesong til sesong.