Drivstoffpriser

momsfritak drivstoffpriser

Båtforbundet (KNBF) fortviler over at nivået på drivstoffpriser har blitt så høyt at mange ikke har anledning til å bruke båten slik ønsket. Dette går utover rekreasjonsmuligheter og livskvalitet.

Det er over 1 million fritidsbåter i Norge og mange nyter godt av båtlivet. Derfor er det uakseptabelt at prisnivået for oljenasjonen Norge har blitt så høyt at man opplever en nedgang i båtlivets gleder.

Båtforbundet har derfor gjort direkte tiltak ovenfor Regjering og departement som eksempelvis krav om kutt i momsen på drivstoff sommeren 2022.

Dessverre var ikke regjeringen lydhøre i forhold til vårt krav, men lovet å ta med vårt innspill i forhold til budsjettforhandlingene for statsbudsjettet for 2023.

Stor verdi for mange

Båtforbundet er opptatt av båtlivets verdi for den store mengde av folk som har glede av deltakelse i båtlivet.

Båtlivsundersøkelsen 2018, gjennomført av Båtforbundet (KNBF) med partnere, viser at veldig mange personer har glede av å få være med i båtene og at båtlivet som rekreasjon kanskje er den viktigste arena for livskvalitet. I Båtlivsundersøkelsen som blir gjennomført i 2023 vil vi gå nærmere inn på dette.

Båtforbundet arbeider nitidig og hardt for at nordmenn skal kunne nyte båtlivets gleder i fremtiden, og ivaretar alle båteieres interesser ovenfor myndighetene.