Nasjonal Maritim Sikkerhetsdag

Nasjonal Maritim sikkerhetsdag

Båtforbundet (KNBF) ønsker tryggere ferdsel på sjøen og en bedre sikkerhetskompetanse for båtfolket. Derfor arrangerer Båtforbundet (KNBF) Nasjonal Maritim Sikkerhetsdag med et fullspekket program og spektakulære øvelser hvert år.

Hvorfor arrangerer vi Nasjonal Maritim Sikkerhetsdag?

Båtlivet i Norge ser en stor økning over de siste årene med snart 1.000.000 fritidsbåter i Norge. For å sikre trygghet på sjøen for alle, vil vi derfor utvide suksess historien fra KNBF-Region Trøndelag, som har arrangert Maritim Sikkerhetsdag, til å bli et nasjonalt prosjekt.

Under arrangementet kan man oppleve et fullspekket program som engasjerer både liten og stor. Blant tingene man kunne få med seg i Trondheim i 2022 var demonstrasjon av eskimorulle med kajakk, søk etter personer i sjøen med bruk av termisk kamera, øvelse med redningsselskapet og 330-skvadronen, opphenting av personer i vann fra seil- og motorbåt, samt demonstrasjon av hjertekompresjon.

Det er også populært med en omvisning hos Brannvesenet, Redningsselskapet og Politiet.

Sjøsikkerhet i alle fasetter er et kjerneområde for KNBFs virksomhet. KNBFs Sikkerhets- og Utdanningskomiteen (SUK) har som oppgave å gi et tydelig signal om at trygg ferdsel til sjøs, på medlemmenes premisser, er viktig for Norges største båtfelleskap. Komiteen skal legge føringer for KNBFs prioriteringer knyttet til sjøsikkerhet for medlemmer og medlemsforeninger.

Les mer om Båtforbundets arbeid med Sjøsikkerhet her

Gjennomført i 5 regioner

I år, 2022, ble Nasjonal Maritim Sikkerhetsdag planlagt og gjennomført i 5 av Båtforbundets 7 regioner:

  • Region Trøndelag, 22. mai, Grillstad Marina – Se artikkel om arrangementet her!
  • Region Nordland, 6. mai, i samarbeid med Båtmessa i Sandnessjøen
  • Region Vest, 7. mai, i samarbeid med Neptun MBF
  • Region Nordvest
  • Region Øst, 4. juni, Horten Gjestehavn

Vi arbeider for at alle regioner kan være med å arrangere dette i fremtiden, slik at vi sammen kan gi kunnskap og trygghet til de som ferdes i båt og ved sjøen!

Ønsker du hjelp eller mer informasjon? Vi i Båtforbundet stiller gladelig opp for at din region skal kunne få dette i gang.

– Det er fantastisk å se at vi klarer å skape en ramme for absolutt hele familien der maritim sikkerhet står i hovedfokus. Langs moloen sto både besteforeldre, foreldre og barn i alle aldre og beskuet øvelsene, og da Bjørnis entret scenen tok det helt av. Med dette arrangementet får vi et positivt fokus på maritim sikkerhet, folk lærer noe, endrer holdninger og får et forhold til beredskapsapparatet, forteller prosjektleder Geir Giæver i KNBF om Sikkerhetsdagen i Trondheim.

Se en kort video om Nasjonal Maritim Sikkerhetsdag med Geir Giæver her:

STØTT VÅRT ARBEID FOR SYNLIGGJØRING AV SJØSIKKERHET