Kvinnesatsing i Båtforbundet (KNBF)

Kvinner er en stor del av båtlivet og Båtforbundet (KNBF) ønsker seg flere kvinner som sammen med oss kan være med å skape et bedre båtliv for alle.

Båtforbundet (KNBF) sine medlemmer består i hovedsak av menn. Dyktige båtfolk, hvor de fleste har vokst opp i båt og kjørt båt hele livet. Men, vi vet at kvinner også er en stor del av båtlivet og har masse kompetanse. Derfor ønsker vi flere kvinner med i Båtforbundet (KNBF) slik at vi kan bli enda bedre.

Kvinner skal også ha et flott miljø og nettverk innen båtlivet, enten de er nye eller erfarne. Per dags dato er det færre kvinner enn menn som har dette i båtlivet. Dette ønsker vi å gjøre noe med i rekruteringen av kvinner til Båtforbundet og båtlivet.

Mål for kvinnesatsing

Målet med kvinnesatsingen er å få flere kvinner til å bli trygge i båt, skape et flott miljø for kvinner i båt, få flere kvinnelige medlemmer i Båtforbundet og flere kvinnelige tillitsvalgte på alle nivå i organisasjonen.

Kvinnesatsingen skal gjøre Båtforbundet (KNBF) til en attraktiv og trygg organisasjon der kvinner er respektert, akseptert og integrert.

Foto: Båtens Verden

Kvinnesatsingen i Båtforbundet (KNBF) vil være forankret i en strategiplan og handlingsplan som blir utarbeidet i dette øyeblikk.

Vi trenger all den hjelpen vi kan få av kvinner der ute som kan gi oss tips til hvordan vi kan bli et attraktivt Båtforbund for disse.

Ethvert forbund er avhengig av mangfold og miljø. Det gjelder og Båtforbundet. Kvinner vil bidra til mer komplementært syn på båtlivet. Dessuten blir båtlivet enda hyggeligere med aktive kvinner! Dette skal vi få til! Meld dere på!

Stig Hvide Smith, Gen. sekr. Båtforbundet (KNBF)

Båtforbundet (KNBF) ønsker at kvinner over hele landet skal ha mulighet til å være med på aktiviteter, kurs og arrangementer – uansett erfaring og bakgrunn.

En liten videohilsen i anledning Kvinnedagen i 2023:

Har du tips til hvordan vi kan rekruttere flere kvinner innen båtlivet? Send oss en mail på post@knbf.no

Vi vil veldig gjerne høre fra deg!