Følger du lovpålagt registrering i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR)?

Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) er det eneste rettsvernregisteret i Norge for båter over 15 meter. Alle Norske båter på 15 meter og mer må registreres i NOR.

NB! Det er også lovpålagt å melde alle endringer i registrerte forhold. Det gjelder også for båter under 15 meter som er frivillig registrert. Sjekk at dine registreringer er i orden.

Dersom båten din er over 15 meter lang, er det lovpålagt å registrere den i Norsk ordinært skipsregister (NOR). Det anbefales også at båter mellom 7 og 15 meter registreres. Det er en rekke grunner til det:

Rettsvern

NOR er det eneste rettsvernregisteret for båter. Registreringen sikrer godkjent eierskap, og bidrar til at kun registrert eier kan selge båten.

Pantemuligheter

Som rettsvernregister er NOR også det eneste registeret som gir deg mulighet til å bruke båten din som sikkerhet (panteobjekt) når du skal ta opp lån.

Forenklet salgsprosess

Det er ikke sikkert du trenger å ta opp lån, men kanskje du skal selge båten en gang? NOR-registrering kan sikre deg et raskere og mer sømløst salg, siden det er tilrettelagt for kjøpers finansiering i banken.

Nasjonalitetsbevis

Etter at du registrerer båten din i NOR får du om ønskelig utstedt et nasjonalitetsbevis. Dette bekrefter nasjonalitet, eierskap og vitale mål på båten, og gjør innsjekk i utenlandske havner enklere.

Sporing

For å registrere båten din i NOR, må du ha et radiokallesignal/VHF. Dette blir også den unike identifikasjonen for fartøyet ditt når det er registrert. Det gjør det enklere å spore båten hvis den sliter seg eller blir stjålet.

Fordeler og forpliktelser

Om lag halve NOR-flåten er i dag fritidsbåter. Det utgjør cirka 10 000 fartøy. Sjøfartdirektoratet håper enda flere ser verdien av en slik registrering.

– Det kan sammenlignes med tinglysning av fast eiendom. Det gir noen viktige rettigheter og fordeler og noen forpliktelser, forteller seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet Tone Olsen Risnes.

I Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) finner du alle fartøy som trafikkerer norskekysten: ferger, fiske- og arbeidsbåter, offshorefartøy og fritidsbåter med mer. For alle fartøy fra 15 meter er det lovpålagt registrering i NOR. Fartøy under den lengden kan frivillig registreres dersom eier skulle ønske det. Næringsfartøy kan registreres uansett størrelse, mens fritidsbåter må være minst 7 meter lange for å kunne bli en del av den norske flåten. 

Viktig å vite for alle båteiere

Registrering sikrer rettsvern for eierforhold og panteheftelser.

  • Endringer i registrerte opplysninger (f.eks. eier, fartøyets navn og hjemsted), skal meldes til Skipsregisteret. Ved salg er både selger og kjøper meldepliktig.
  • Melding skal sendes snarest mulig og senest innen 30 dager, jf. sjøloven § 13.
  • Kjøpt nytt fartøy? Sjekk alltid om det er registrert i Skipsregisteret.

NOR gir fartøyet nasjonalitet 

– Norsk flagg i hekken representerer trygghet og sikkerhet, sier Elisabeth Hvaal Lingaas, avdelingsdirektør ved avdeling Skipsregistrene i Sjøfartsdirektoratet. 

Etter at du registrerer båten din i NOR får du om ønskelig utstedt et nasjonalitetsbevis. Dette bekrefter nasjonalitet, eierskap og vitale mål på båten, og gjør innsjekk i utenlandske havner enklere.

– Innsjekking på havner, toll- og immigrasjonskontorer er ofte mye smidigere for båteiere som har beviset, poengterer Hvaal Lingaas. 

Utstedelse av beviset er gratis. Alle registreringspliktige fartøy får automatisk tilsendt et bevis ved nyregistrering og ved registrering av endringer i registeret som påvirker beviset. Eier av ikke-registreringspliktige båter kan be om å få et Nasjonalitetsbevis utstedt, og det er gratis. 

Beskyttelse for eierforhold og panteheftelser  

NOR er det eneste rettsvernregisteret for båter i Norge, og registeret kan sammenlignes med tinglysingen av fast eiendom. Tinglysing i NOR beskytter eiers rettighet til fartøyet, og åpner opp for muligheten for å bruke fartøyet som sikkerhet for lån. Ønsker du å bruke båt under 15 meter som pantobjekt, vil banken ofte kreve at den er realregistrert i NOR. 

Les mer om NOR – det eneste rettsvernregisteret for båter her!


Nyttige artikler fra Sjøfartsdirektoratet: