Historisk første Nordisk sjøsikkerhetskonferanse 2022

For første gang ble konferansen «Sikker på nordiske vann» gjennomført i Stockholm 8.-9. november.

Vertskap var Svenska Båtfunionen, KNBFs søsterorganisasjon. Det deltok 50 representanter. Norge hadde en betydelig representasjon med 11 deltakere fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Seilforbundet, NORBOAT, Redningsselskapet, Tryg Forsikring, Politidirektoratet og KNBF.

Hovedtemaer på konferansen var:

 • Fritidsbåtulykker med fokus på statistikk, analyse og årsaker
 • Nasjonale handlingsplaner mot fritidsbåtulykker
 • Fritidsbåtplattformen – ny digital modell for ulykkesforebygging
 • Hvordan endre båtfolks adferd ift. ulykker?
 • Båtlivsundersøkelser – det viktige faktagrunnlaget
 • Innføring av nasjonalt båtregister – kan det redde liv?

Randi Linløkken fra Sjøfartsdirektoratet

Båtlivet hadde følgende utbredelse i de nordiske land:

 • Sverige ca. 900.000 fritidsbåter
 • Danmark ca. 600.000 fritidsbåter
 • Finland ca. 1.200.000 fritidsbåter
 • Norge ca. 900.000 fritidsbåter

Konferansens foredrag viste oss at en dødsfallsstatistikk som var ulikt fordelt i de nordiske land:

 • Sverige ca. 20 pr. år
 • Danmark ca. 15 pr. år
 • Finland ca. 30+ pr. år
 • Norge ca. 26 pr. år

Det ble understreket at en foreløpig ikke har et godt nok datagrunnlag i de ulike land for fullgod og helt sammenlignbar statistikk.

KNBF og NSF var med i programkomiteen for konferansen og spilte en aktiv rolle i selve gjennomføringen. Fra Norge deltok Peter Larsen fra NSF og Stig Hvide Smith/Endre Solvang fra KNBF. Erfaringene fra konferansen var svært gode, ikke minst i forhold til faglig oppdatering og kompetansepåfyll. En legger opp til en videreføring av denne nordiske sjøsikkehetskonferanse om to år, og da kanskje med Norge som vertskap.