Strømstøtte til båtforeninger

Lotteri- og stiftelsestilsynet (LST) forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner, herunder båtforeninger, som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Hvem kan søke?

Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:  

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret.   Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg. Sjekk om din organisasjon kan registrere seg i Frivillighetsregisteret.
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

Hvilke kostnader blir kompensert?

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. 

Støtten beregnes basert på dokumentert strømforbruk. Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. 

Gjennomsnittlig månedlig strømpris beregnes av Reguleringsmyndigheten for energi siste dag i den aktuelle måneden. Satsen kan rundes av til hele ører. Se eksempel på hvordan du beregner månedlig strømstøtte.

Hvordan og når kan man søke?

Man søker ikke lenger til egen kommune, men direkte til LST. Du finner mer informasjon her: https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/

LST åpner for neste søknadsrunde i midten av januar 2023.

Slik regner du ut straumstøtte

I denne ordninga kan frivillige lag og organisasjoner få tilbakebetalt 80 prosent av prisskilnaden mellom 70 øre per kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen.

I Norge har vi fem ulike prisområde for strøm, og utbetalinga vil være avhengig av gjennomsnittlig straumpris i det prisområdet kor organisasjonen har straumutgifter.

Eksempel på utrekning av støttesats

Rammer for ordninga: Terskelpris er 70 øre/kWt, og kompensasjonsgrad er 80 %.
Formel for støttesats vert dermed slik: (gj.snitt områdepris i perioden – 70 øre/kWt) * 0,80.
Døme på utrekning av støttesats, med gjennomsnittspris i prisområde NO1 for juli på 166,9 øre/kWt: (166,9 – 70) * 0,8 = 77, 52.

Under finn du oversikt over strømprisene for forrige søknadsrunde (straumutgifter for juli, august og september).

Straumpriser for juli:

PrisområdeGj.snittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)166,90 øre/kWh77,52 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)262,78 øre/kWh154,22 øre/kWh
N05 (Bergen)166,90 øre/kWh77,52 øre/kWh
N03 (Trondheim)18,89 øre/kWh0 øre/kWh
N04 (Tromsø)2,82 øre/kWh0 øre/kWh

Straumpriser for august:

NO1 (Oslo)344,29 øre/kWh219,43 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)434,49 øre/kWh291,59 øre/kWh
NO5 (Bergen)341,58 øre/kWh217,26 øre/kWh
NO3 (Trondheim)18,89 øre/kWh0 øre/kWh
N04 (Tromsø)2,82 øre/kWh0 øre/kWh

Straumpriser for september:

NO1 (Oslo)358,69 øre/kWh230, 95 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)358,69 øre/kWh230,95 øre/kWh
NO5 (Bergen)358,69 øre/kWh230,95  øre/kWh
NO3 (Trondheim)75,29 øre/kWh4,23 øre/kWh
N04 (Tromsø)36,43 øre/kWh0 øre/kWh

Hentet fra: Strømstøtte: Her er støttesatsene for september – NVE

Vedlegg: