Felles, digital delingsplattform for sjøsikkerhet

Gjennom bedre samarbeid, økt informasjonstilgang og mulighet for mer kunnskapsbaserte tiltak og forebyggende aktiviteter, skal aktørene bli enda bedre på å redusere risikoen for fritidsbåtulykker.

Verktøyet heter Fritidsbåtplattformen, og prosjektet ledes av SINTEF Digital. – Det hele startet med at vi snakket med Sjøfartsdirektoratet om utfordringer de som etat står overfor, og som forskning og utvikling kanskje kan hjelpe til med. Da kom det frem noen sentrale problemstillinger fra «Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker», og fra Statens havarikommisjons gode gjennomgang om fritidsbåtulykker fra 2018. Særlig var det tydelig at det var behov for en bedre samordning av de enkelte aktørene i fritidsbåtsegmentet når det gjelder informasjonsdeling. Vi luftet ideen om en felles digital delingsplattform, og det var et stort engasjement blant partnerne. Dette førte til at Forskningsrådet tildelte midler til forskningen, forteller forsker Asbjørn Lein Aalberg hos Sintef Digital.

Prosjektet er treårig fra 2021-2023, og samarbeidspartnere med Sintef og Sjøfartsdirektoratet er Hovedredningssentralen, Kystverket, Politidirektoratet, Redningsselskapet, KNBF og NTNU.

– Vi har gjennom prosjektet hatt mye dialog med alle prosjektpartnere for å kunne forstå og kartlegge målsettinger, behov og ønsker hos hver aktør for en slik delingsplattform. Vi har nå utviklet den første versjonen av plattformen og gjennomført en første brukerevaluering blant aktørene, og fått gode tilbakemeldinger og nyttige innspill for videre utvikling. I løpet av det neste året vil vi ferdigstille prototypen av Fritidsbåtplattformen der kunnskap, informasjon og data deles på tvers, med gode løsninger for ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet. Denne skal Sjøfartsdirektoratet skal drifte og utvikle videre etter prosjektslutt, forteller prosjektleder Lisa Græslie.

Selve plattformen er beregnet for offentlige, private og frivillige organisasjoner, men gjennom et bedre samarbeid, økt informasjonstilgang og mulighet for mer kunnskapsbaserte tiltak, minner hun om at det til syvende og sist er sikkerheten til de som er ute på sjøen med fritidsbåt dette handler om.

– Den skal bidra til å redusere risikoen for fritidsbåtulykker. Det kan for eksempel innebære at man vet bedre hvor det er farligere å kjøre båt, hvilke båttyper som er mer utsatt for ulykker eller helt andre ting. Prosjektet er et glimrende eksempel på at man med innsats faktisk kan få til ting sammen på tvers av «siloer» – både det offentlige, private og frivillige arbeider sammen om økt sikkerhet på fritidsfartøy, avslutter hun.