Nå skal vi ha praktisk utsjekk for båtførerprøven!

Generalsekretær Stig Hvide Smith er Båtforbundets representant i Sakkyndig Råd hos Sjøfartsdirektoratet. Med stor glede fremmet han der nylig resolusjonen fra Båttinget 2022 i Bergen hvor Båtforbundet vedtok å arbeide for at Båtførerprøven ikke lenger bare skal være en teoretisk prøve, men også en praktisk utsjekk. Erfaringen tilsier dette!

Hvide Smith vektlegger at man ikke ønsker et opplegg liknende Biltilsynet for bilister, men simpelthen en utsjekk for kompetent og godkjent båtmann som viser at du i tillegg til lærdommen fra teorien også behersker bl.a.:

  • Å ta sikkerhetssjekk på båten du skal føre med plan for turen
  • Å føre en båt inn og ut av havnen samt basal praktisk navigering
  • At du forstår hvorledes elementene (dvs. vær, vind, strøm) påvirker båtens manøvrering
  • At du metodisk behersker å hente opp en person fra sjøen

– Bakgrunnen for praktisk utsjekk ligger i at altfor mange ulykker og skader skjer på grunnlag av manglende brukskompetanse og uvettighet. Vi håper en slik ordning kan bidra til mindre ulykker og trygg ferdsel på sjøen, sier Hvide Smith.

Hvorledes dette skal gjennomføres i praksis gjenstår å se, men Sikkerhet- og Utdanningskomiteen (SUK) i Båtforbundet vil fremlegge et forslag ovenfor Sjøfartsdirektoratet etter samråd med bl.a. Redningsselskapet.

Båtforbundet har 394 havner langs hele kysten med masse kompetente tillitsfolk sine 43.000 medlemmer.

– Slik sett er det naturlig at Båtforbundet tar ansvar og deltar, sier Hvide Smith.