Årets siste forbundsstyremøte

Forbundsstyret avholdt sitt siste møte i 2022 den 2.-4. desember på Scandic Ørnen Hotel. På dette møtet deltok også nestledere i regionene og sekretariatet.

Denne gangen var samarbeidspartner og miljøentusiast Kenneth Bruvik fra organisasjonen «Framtidshavet» invitert til å fortelle om årets store plastryddeaksjon i Hardangerfjorden. Han engasjerte samtlige tilhørere på en entusiastisk måte og kunne fortelle at Norges 5. lengste fjord ble ryddet for hele 50 tonn plast og ikke minst isopor. En formidabel miljøinnsats, der båtforeninger og båtfolk bidro i betydelig grad.

Av interne saker nevner vi;

På møtet ble siste finpuss i budsjettarbeidet gjort og forbundet satser friskt på utstrakt informasjonsarbeid for 2023 mot medlemmer, medlemsforeninger og ikke-medlemsforeninger. Regionene vil få styrket sin økonomi dersom de bidrar til medlemsvekst. Det ble vedtatt å utvide bruken av digitale Forbundsstyremøter i 2023, samt å intensivere fokus på bruk av Teams som møte- og dokumentplattform. Å satse videre på miljø og bærekraft ble også applaudert, på linje med å fokusere på jenter, kvinner og yngre tillitsvalgte fremover. Samarbeidet med Tryg innenfor Norske Sjø-ordningen går meget bra og det forventes en videre satsning i det kommende år.