Innkalling årsmøte Kongelig Norsk Båtforbund (Båtforbundet) Region Øst 2023

Til våre medlemsforeninger og personlige medlemmer, velkommen til årsmøtet.

Dato: 27. februar 2023

Kl: 18:00

Adresse: Oslo Motorbåtforening, Sjølyst Marina, Drammensveien 164, 0277 Oslo.

Program

a. Dagsorden.

b. Styrets årsberetning.

c. Regnskap med revisjonsberetning.

d. Budsjett (kun til etterretning)

e. Innkomne forslag med styrets innstilling.

f. Valgkomiteens forslag på nye tillitsvalgte.

g. Øvrig program for møtet, ytterligere informasjon kommer.

h. Regionstyrets innstilling til valgkomite for ett (1), alternativt to (2) år.

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være Regionstyret i hende tre (3) uker før årsmøtet.

Dersom du ønsker å melde deg på allerede nå, svar på denne e-post adressen.

Vennlig hilsen,

Styret ved

Styreleder Helge A. Karlsen