PÅ BÅTTUR I VÅR FØLSOMME NATUR

FRILUFTSLOVEN OG ALLEMANNSRETTEN

Friluftsloven regulerer forholdet mellom grunneiere og allmennheten. Den gir allmennheten rettigheter, men også plikter av hensyn til grunneiere, naturen og friluftsfolk. Uavhengig av hvem som eier grunnen, sikrer allemannsretten oss rett til ferdsel, opphold og aktiviteter. Du kan altså gå til fots i utmarka hele året, sykle eller ri på veier og stier, padle og ro på sjøen, innsjøer eller elver. Du kan videre raste og telte, fiske fritt (med enkelte unntak) i sjøen, bade og plukke bær og sopp.

Strender
For en kortere periode kan du dra båten i land på strender som ligger i utmark, samt benytte fortøyningsringer, bolter o.l. for en kortere tidsperiode, så sant bruken ikke er utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

KNBF ER NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE INTERESSEORGANISASJON FOR BÅTFOLK. VI ER OPPTATT AV MILJØ.

ALLEMANNSRETTEN

Utgangspunktet er at du kan ferdes overalt på sjøen og på elver og vann som er større enn 2 km2. På elver og vann kan kommunen bestemme andre arealgrenser. Du kan drive fritidsfiske i sjøen hele året. Dette fisket er underlagt visse begrensninger – blant annet redskap. Fiskeridirektoratet har laget et hefte med en del sentrale bestemmelser som regulerer fiske, jakt og ferdsel langs kysten. Se fiskeridir.no

Maritime nasjonalparker og Naturreservater
Vi har en rekke fugle- og naturreservater hvor det for eksempel ikke er tillatt å gå i land. Dette er merket av i sjøkart og båtsportkart. Sjekk regelverket i ditt aktuelle område. Overtredelse kan være straffbart.

PÅ TUREN

Under seilasen
• Støy er også forurensning. Stjel ikke stillheten, freden og roen fra noen.
• Pump ikke oljeholdig bunnvann på sjøen
• Kast ikke avfall, tauverk, plastposer og lignende på sjøen. Det er både miljøskadelig og kan ødelegge en fin tur. Tenk deg en plastpose i kjølevannsinntaket/motorhavari.

Når du gjør strandhugg

• Ta hensyn til dyre- og fuglelivet.
• Respekter skilting som viser naturreservater.
• Vis spesielt hensyn i hekketiden for fugler.
• Du er pliktig til å gjøre deg kjent med lokale restriksjoner.
• Ta hensyn til faststående redskap for yrkesfiskere, oppdrettsanlegg o.l.
• Fisk aldri innenfor 100 m fra oppdrettsanlegg.
• Bruk gjestebøyer der de er tilgjengelig

Tømming av båttoalett
• Bruk alltid tømmestasjoner der de finnes. Ved tømming på sjøen skal dette skje minst 300 m fra land (gjelder saltvann). Om det ikke finnes toalett i uthavner – grav ned dine etterlatenskaper.

MILJØTIPS FØR TUREN

Miljøriktig utstyr i båten
• Absorberende materiale som kan suge opp søl av olje på land, i båten og i vann.
• Bruk en oljesugepute i bunnen av båten for å hindre at olje blir lenset på sjøen.
• Husk at oljesugeputer, oljefiller og lignende tilsølte ting skal leveres til godkjent mottak.
• Ved større lekkasje, meld fra til brannvesenet telefon 110.
• Vær nøye ved fylling av drivstoff, unngå søl av bensin eller diesel.
• Ha med plastsekker til søppel, ta med søppelet hjem. Kast ALDRI søppel på sjøen.

Motoren
• Avgasser fra motor er et miljøproblem. Regelmessig service og vedlikehold reduserer skadelige utslipp.
• Velg riktig motor. Moderne motorer gir betydelig mindre utslipp.

La det ikke være DU som lar engangsgrillen ligge igjen etter strandhugg.

TA MILJØANSVAR PÅ ALVOR!

KNBF arbeider ”For et bedre båtliv på naturens premisser”. For å styrke dette arbeidet har KNBF gitt ut en egen miljøveileder med miljøtips for båtfolket og flere ”miljøfoldere” med ulike tema. Denne folderen gir tips om hva du må tenke på når du drar på båttur. Vis hensyn og bruk sunn fornuft. Tenker du nok på hvor verdifull vår rene og friske natur egentlig er? På ”Miljøhjørnet” under knbf.no finner du mer informasjon.

Link til pdf: https://www.knbf.no/wp-content/uploads/2022/12/FolsommeNatur_mar_2017_v2.pdf

Denne siden bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre nettleseropplevelse. Ved å surfe på denne nettsiden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.