BÅTTEKNISK SIKKERHET

VARMEAPPARAT

Det har dessverre vært tilfeller hvor personer har blitt kullosforgiftet og omkommet når de har sovet i båtene med varmeapparat i gang. Derfor er det veldig viktig at varmeapparatene er riktig montert. Inn-luften til apparatet må kommer fra utsiden av båten eller fra rom som har god tilgang til luft fra det fri. Tas luften fra oppholdsrommene i båten vil en til slutt bruke opp oksygenet i luften. Det må benyttet foreskrevet lengde på eksosslangene og en må sikre seg at eksosslangen er tett.

Anbefaler på det sterkeste å montere gassalarm for å avdekke gasslekkasje og for høyt kullosinnhold i luften.

KNBF ER NORGES STØRSTE LANDSDEKKENDE INTERESSEORGANISASJON FOR BÅTFOLK. VI ER OPPTATT AV MILJØ.

GASS/PROPAN

Gass-slanger er stemplet med produksjonsår el. måned/år og skal byttes etter 5 år.

Alle gassanlegg skal ha lekkasjetester. Denne bør benyttes med jevne mellomrom for å sjekke om gassanlegget er tett. Skottgjennomføringer skal ha beskyttelse for å unngå gnag på slange/ rør. Helst bør skottgjennomføring benyttes.

Rom eller beholder for gassflaske skal ha lufting i bunn som går ut i friluft.

EL.ANLEGG

Elektriske anlegg kan være kilde til kortslutning og varmeutvikling.

Dette kan forårsake tekniske problemer og i verste fall brann. Det er derfor viktig med ryddige opplegg og det må kontrolleres for irr på kontakter og gnag på ledninger.

BATTERI

Ved kortslutning eller gnist i nærheten av batteri, kan batteriet eksplodere.

Etsende syre spres rundt i rommet. Batterier skal festes eller stå i batterikasse som er fast. Står batteriene i oppholdsrom eller i tilstøtende rom med lufting til oppholdsrom skal batteriene stå i tett beholder med lufting ut i fri luft.

SKROG-GJENNOMFØRING

Den hyppigeste årsaken til synkeskader er defekte bunnventiler/og brekkasje i slanger.

Alle skrog-gjennomføringer under vannlinjen skal ha stengeventil og alle gjennomføringer under og inntil 30 cm over vannlinjen skal ha doble slangeklemmer. Bunnventilene bør funksjonstestes og sjekkes for lekkasje med jevne mellomrom, gjerne en gang pr måned. Ventiler hvor håndtaket er defekt/fjernet må byttes snarest.

Brann er den mest fryktede hendelsen i båt. Gass, varme og el.anlegg er de mest usatte installasjonene som brannkilder.

Link til pdf: https://www.knbf.no/wp-content/uploads/2022/12/Sikkerhetsfolder-teknisk-KNBF-sept_2017.pdf

Denne siden bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre nettleseropplevelse. Ved å surfe på denne nettsiden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.