AVFALLSPLAN FOR BÅTHAVNA

TRYGG SEILAS FOR ALLE

  1. Formål
  2. Ansvar
  3. Avfallsplanens virkeområde
  4. Mottaksanlegg type og kapasitet
  5. Beskrivelse av rutiner og prosesser
  6. Beredskap
  7. Oversikt over båthavna

KNBF – Norges største båtfelleskap

Vi er opptatt av miljø
Vi arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser

AVFALLSPLANEN

1. Formål
Formålet er å sikre natur og miljø ved etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordning for avfall og rengjøringsrester. Avfallsplanen er et verktøy for havnas drift og gir retningslinjer for havnas brukere.

2. Ansvar
Plasser ansvaret for oppdatering og oppfølging av avfallsplanen. Her beskrives også klagerutiner og kontaktpersoner.

3. Avfallsplanens virkeområde
Avfallsplanen omhandler det avfall og forurensning som er relatert til båtbruk og knyttet til drift i havna. Det skal fremkomme hvilke typer avfall det er behov for å ta hånd om.

4. Mottaksanleggets type og kapasitet
Her beskrives oppsamlingsbeholdere med merking, type og kapasitet. Beholdere for farlig avfall skal være avlåst. Her beskrives også registreringsrutiner, tømmerutiner og ansvarlige aktører.

AVFALLSPLAN RUTINEBESKRIVELSER

5. Rutinebeskrivelser
Her beskrives rutinene knyttet til miljøarbeidet i båthavna.

Eksempel:
a. Havnen har ubetjent stasjonær mottaksordning og henteavtale med godkjent operatør
for husholdnings– og farlig avfall.
b. Her beskrives hvordan medlemmer og havnas brukere blir informert om havnas miljørutiner. Alle er ansvarlige for å sortere og deponere sitt avfall i samsvar med havnas miljørutiner.
c. Her beskrives rutiner for henting/tømming av avfallsbeholdere.

For ytterligere bistand med utarbeidelse av foreningens rutiner, kontakt post@knbf.no.

Frykt ikke, det er bare en plan vi trenger … og noen gode rutiner.

6. Beredskap
Miljøansvarlig/styret skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse akutt forurensning. Det skal til enhver tid være tilstrekkelig absorberende midler og verneutstyr tilgjengelig. Ved akutt forurensning på land skal skadebegrensende tiltak iverksettes. Ved brann og akutt utslipp av olje/drivstoff i sjøen skal brann og redningsetat varsles på tlf. 110.

7. Oversikt over småbåthavna
Det må foreligge en oversikt over båthavna hvor man finner oppsamlingsplass for avfall, spyleplass for båtpussen og eventuelle andre viktige plasseringer

MILJØ FOR BÅTFOLKET

KNBF arbeider ”For et bedre båtliv på naturens premisser”. For å styrke dette arbeidet har KNBF gitt ut en egen miljøveileder med miljøtips for båtfolket og flere ”miljøfoldere” med ulike tema. I denne folderen gir vi noen ideer og forslag til hvordan en avfallsplan for båthavner kan bygges opp.

Avfalls– og beredskapsplan
• Plan for systematisk miljøarbeid i båthavner.
• Oversikt og kontroll med havnens miljøpåvirning.
• Beredskapsplan og risikobetraktninger i forhold til uforutsette hendelser som kan påvirke miljøet.

Link til pdf: https://www.knbf.no/wp-content/uploads/2022/12/KNBF_Avfallsplan_2013_print.pdf

Denne siden bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre nettleseropplevelse. Ved å surfe på denne nettsiden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.