SIKKERHETSUTSTYR OM BORD

BRANNSLUKKER

Båter opp til 10 meter med motor skal ha ett brannslokkeapparat på min. 2 kg. Båter over 10 meter skal ha min. 2 brannslokkeapparat på min. 2 kg. Båter nyere enn 1998 med motor større enn 165 hk skal ha fastmontert slokkeutstyr i motorrom. Brannslukkere skal ha jevnlig vedlikehold/hovedettersyn hvert 5. år.

NØDRAKETT/BLUSS

Er uhellet ute kan det være smart å ha nødraketter/bluss om bord. Nødraketter skal oppbevares tørt og de har holdbarhetsdato. Etter utløpt dato kan ikke funksjonen garanteres. Utsalgsteder er pliktige til å ta imot utrangerte nødraketter/bluss.

KNBF ER NORGES STØRSTE LANDSDEKKENDE INTERESSEORGANISASJON FOR BÅTFOLK. VI ER OPPTATT AV MILJØ.

FLYTEUTSTYR

Det er lovpålagt med flyteutstyr til alle om bord. Det finnes mye forskjellig flyteutstyr både til personer og dyr. Det mest brukte flyteutstyret er oppblåsbar vest. Denne er imidlertid ikke å anbefale til barn. Oppblåsbare vester krever årlig vedlikehold/kontroll.

Se sikkerhverdag.no/trygge-produkter for utvelgelse og vedlikehold av flyteutstyr.

EGENKONTROLL SIKKERHET

REDNINGSSTIGE

Det skjer dessverre drukningsulykker der personer faller i vannet og ikke kommer seg opp i båten igjen. Derfor er det veldig viktig med redningsstige, som er lett tilgjengelig fra vann. På nyere båter er det påbudt med redningsstige. Det anbefales på det sterkeste å montere redningsstige på eldre båter.

REDNINGSFLÅTE/JOLLE

I dag har mange båter redningsflåte. Flåtetype velges ut fra hvilke områder en skal ferdes i og hvor mange personer som oppholder seg i båten. Det er viktig å plassere flåten slik at det er enkelt å få den på sjøen. I fritidsbåter er det 5 års intervall på inspeksjon av redningsflåte. Mange båter har en gummibåt som redningsjolle. En bør da ha lappesaker og luftpumpe om bord.

VIKTIGE HJELPEMIDDEL

Følgende utstyr bør være om bord:
Drivanker – godt hjelpemiddel ved framdriftsproblemer
Lommelykt – får en totalt strømbrudd er det viktig å ha lommelykt om bord
Papirkart – mange forsikringsselskaper krever at det finnes papirkart om bord. Får en problemer med elektroniske navigasjonshjelpemiddel er papirkart viktig.

VHF

Hvorfor ha VHF om bord? Ved behov for assistanse nytter det ikke med mobiltelefon da vi ikke har mobilnummeret til nærliggende båter. Sender vi ut melding/nødmelding via VHF, vil alle i nærheten høre det og hjelpen kan komme raskt. Funksjonstest VHF ved å kalle opp radiostasjon på arbeidskanal.

Link til pdf: https://www.knbf.no/wp-content/uploads/2022/12/Sikkerhetsfolder-sikkerhet-om-bord.pdf