TRYGG SEILAS FOR ALLE

VANNSCOOTER

En vannscooter er en fritidsbåt og skal følge gjeldende regelverk for fritidsbåter. Det gjelder særlig fart i led/biled, samt havner og generelt i forhold til støy. Merk at det ofte er egne regler for bruk av vannscooter fra kommune til kommune. Å føre vannscooter krever båtførerbevis dersom man er født etter 1.1.1980. Det kreves særlig årvåkenhet ved føring av vannscooter fordi fartspotensialet er så enormt med hastigheter langt over 50 knop.

TRYGG SEILAS FOR ALLE

• Kjenn din båt og dens begrensning
• Kjenn ditt farvann
• Planlegg alltid din seilas på forhånd
• Ta hensyn til vær og vind
• Ha alltid papirkart om bord
• Bruk alltid godkjent flyteplagg
• Hold deg unna alkohol/rusmidler
• Avpass farten etter forholdene
• Meld alltid fra til noen hvor du ferdes
• VHF og nødpeilesender er å anbefale
• VHF har lytteplikt på kanal 16.
• Merk deg nummer til nødetater (112)

OPPMERKSOMHET

• Førere av motor- og seilbåter må følge nøye med foran båten.
• Uoppmerksomhet kan få fatale følger. I tilfellet på bildet har føreren ingen mulighet til å se noe foran båten.

VIS HENSYN

• Avpass farten til forholdene.
• Tenk over hvor stor hekksjø din båt lager i den farten du går. Store hekkbølger kan forårsake skader i strandsonen og være ubehagelige og direkte farlige for «myke trafikanter»
• Kjør sakte i møte med små båter/kajakker/ roere/seilbrett.

GODT SJØMANNSKAP INNEBÆRER:

• Alle bør oppholde seg på sikker plass i fritidsbåt som er under fart.
• Tenk alltid at det kan komme en uforutsett hendelse som gjør at en kan falle å slå seg eller falle over bord.

FARTØYETS EGENSKAPER

• Gjør deg kjent med fartøyets egenskaper når det gjelder lasteevne, stabilitet og styreevne.
• Sørg for ikke å overlaste båten og fordel lasten (personene) på en slik måte at stabilitet og styreevne opprettholdes.

MANØVRERING

• Legg om kursen for å unngå ubehagelige situasjoner.
• Hvem har best manøvreringsevne? Du eller møtende trafikk?
• Det er en fordel om den som enklest kan manøvrere unna situasjonen gjør det, selv om han har retten på sin side.

GOD ADFERD PÅ SJØEN

• Hvordan reagerer du på andres adferd på sjøen? Tenk over dette og vis hensyn til andre.
• Prøv å sette deg inn i andres situasjon.

SYNLIGHET

Kajakkpadlere/roere bør tenke over hvor godt det er for andre sjøfarende å se dem, særlig gjelder dette i skumring og mørke. Forebyggende tiltak kan være å gjøre seg så synlig som mulig f. eks. ved hjelp av:
• Reflekterende vimpel
• Hodeplagg med innebygde lanterner
• Redningsvest/klær i synlighetsfarger
• Lys som kan festes på synlig måte
• Fløyte festet til flyteplagg

VÅRE «MYKE TRAFIKANTER»

Salget av kajakker har eksplodert de siste 5 år og vi har fått en ny armada av små båter. Overfor disse må utvises særlige hensyn i form av ekstra aktsomhet og redusert fart. Husk at ikke alle som padler kajakk er like erfarne og tåler hekkbølger like godt. Vis ekstra hensyn der du har grunn til å tro at våre «myke trafikanter» har sin led eller kan krysse en fjord. Dette utfordrer båtførere i forhold til aktsomhet og observasjon.

Link til pdf: https://www.knbf.no/wp-content/uploads/2022/12/TryggSeilas_100x210_okt_2020.pdf