Hva er konsekvensene for fritidsbåtene i Oslo?

Situasjonen for båtfolket er prekær!

Når Oslo Byråd vurderer å kaste båtfolket ut av Bestumkilen er dette på grunnlag av samfunnsutvikling og økonomi. KNBF støtter opp om sunn samfunnsutvikling, men denne må inkludere båtbrukerne.

Her kan du lese et konsentrat om situasjonen i Bestumkilen: