Båtulykkene i 2022 ble annerledes, men med «lys i mørket»

båtulykker

Sjøfartsdirektoratet har de siste årene forbedret sitt materiale rundt fatale ulykker betydelig. Dette arbeidet er særs viktig fordi arbeidet bidrar til faktabasert viten rundt ulykker. Med det kan vi finne nye muligheter for å redusere antallet av unødvendige fatale ulykker.

Sjøfartsdirektoratet har de siste årene forbedret sitt materiale rundt fatale ulykker betydelig. Dette arbeidet er særs viktig fordi arbeidet bidrar til faktabasert viten rundt ulykker. Med det kan vi finne nye muligheter for å redusere antallet av unødvendige fatale ulykker.

Båtforbundet er sterk bidragsyter med innsats for færre ulykker på sjøen. Dette gjør vi blant annet ved aktiv deltakelse i Sakkyndig Råd hos Sjøfartsdirektoratet, samt informasjonskampanjer. Året 2022 ble generelt sett et ulykkesår. Dessverre gjelder dette også i forhold til båtlivet med 34 omkomne.

Vi ser nå tre typiske ulykkeskategorier:

  • Manglende bruk av vest hos voksne menn (50+)
  • Kantring i mindre båter/fall over bord
  • Havnefylla

Alle disse kategoriene er høyst unødvendige. Det er en gåte at mange voksne menn ikke bruker redningsvest. Antallet omkomne etter fall over bord, eller til og fra land, har øket betraktelig. Disse personene har også ofte høy promille. Det er ikke ulovlig med en fest om bord, men når festen har døden til følge blir det tragisk. Kantringsulykkene beviser at mange ikke forstår risikoen i mindre båter. Slik kan det ikke fortsette, noe Båtforbundet vil drøfte med Sjøfartsdirektoratet og Redningsselskapet.

Færre alkoholpåvirkede båtførere

Hva angår ulykker hvor fører har alkohol i blodet mener vi å spore gunstig utvikling. Kun et fåtall ulykker synes å ha skjedd med vesentlig promillekjøring eller råkjøring. Kategorien høy fart-promille-bekmørke synes kraftig redusert. Det kan synes som om det holdningsskapende arbeid gir resultater.

Det er ditt og mitt ansvar å bidra til færre ulykker på sjøen. Slå ned på uvettig båtbruk, og en god «sjøulk» passer på de rundt seg! Havnefylla må ned, vestbruken må opp! Ved manglende vestbruk vil en god båtvenn gi klar beskjed uansett hvem det gjelder. Redningsvesten er noe du setter på deg på land, og tar av på land.

I håp om at 2023 blir et bedre år.

Stig Hvide Smith, Generalsekretær

Denne artikkelen stod på trykk i Båtens Verden nr. 2 – 2023, under våre sider «Fritidsbåten».