Båtforbundet (KNBF) og FNs bærekraftsmål

Bærekraftig båtliv er en av de viktigste målene til Båtforbundet (KNBF), og organisasjonen har utarbeidet en bærekraftstrategi som følger FNs bærekraftsmål. Målene er konsentrert rundt seks av de sytten bærekraftmålene som er mest relevante for Båtforbundet, og organisasjonen har allerede gjort mye for å oppfylle disse målene.

Båtforbundet (KNBF) jobber mot følgende bærekraftsmål:

  • (3.) GOD HELSE OG LIVSKVALITET
  • (5.) LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE
  • (6.) RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD
  • (7.) REN ENERGI FOR ALLE
  • (14.) LIVET I HAVET
  • (17.) SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Et av de viktigste målene for Båtforbundet (KNBF) er å sikre god helse og livskvalitet gjennom forebygging av drukningsulykker, hindre forsøpling av sjø- og strandsoner og redusere alle former for havforurensning, inkludert plastforurensning og båtvrak på avveie. Organisasjonen jobber også for å støtte bærekraftig utvikling ved å redusere fotavtrykket i naturen gjennom samarbeid med fritidsbåtbrukere og andre interesseorganisasjoner samt påvirke myndigheter og styrende organer.

Båtforbundet (KNBF) har gitt ut egne veiledere om miljøriktig båtpuss, avfallshåndtering og ferdsel på sjøen, samt en egen brosjyre om håndtering av farlig avfall. De jobber også kontinuerlig med å redusere farlige kjemikalier, som bunnstoff og spylerester, og oppfordrer til miljøriktig behandling av septik fra fritidsbåter i områder der dette er til skade for vann og sjø. KNBF engasjerer seg sterkt i forurensning knyttet til fritidsbåtbruk og gir fortløpende informasjon om håndtering av avfall og farlige kjemikalier.

Båtforbundet (KNBF) jobber også for å øke kvinneandelen i båtorganisasjoner og i båtlivet generelt, og oppfordrer til likestilling mellom kjønnene. Organisasjonen jobber for å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Båtforbundets (KNBF) motto og overordnede bærekraftmål er «ET BEDRE BÅTLIV PÅ NATURENS PREMISSER». Vi tar aktivt del i å sikre en bærekraftig fremtid for fritidsbåtbruk, og oppfordrer alle båtbrukere til å følge deres eksempel for å beskytte og bevare våre kyst- og sjøområder.

Denne siden bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre nettleseropplevelse. Ved å surfe på denne nettsiden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.