Tor Henrik Vestnes tildelt KNBF Fortjenestenål

Etter 33 år som leder av Fagerstrand Båtforening på Nesodden ble en ny hedersmann og tillitsmannsklippe behørlig æret på årsmøtet som fant sted 15. mars. Vestnes får utmerkelsen på bakgrunn av hans særdeles lange funksjonstid i et krevende verv. I hans periode som leder har foreningen utviklet seg betydelig.

Som høydepunkter i hans virke nevnes at foreningen har fått kjøpt grunn i båthavna til en pris av kr. 1, oppbygging av et moderne havneanlegg med 250 båtplasser, klubbhus, stor opplagsplass for sikker lagring av båter, bygging av en imponerende molo som gir svært trygge båtplasser og etablering av et dekorativt fyr ytterst på moloen gitt av Kystverket. Vestnes har vært en klippe i å kjempe for båtforeningens interesser uansett hvor mye det har blåst under den lange seilasen. Han har aldri tatt et nei for et nei. Heller ikke fra kommunens side.

Vi minner om at alle medlemsforeninger kan søke om å få tildelt KNBF Fotjenestenål til sine trofaste slitere og hedersmenn. Søknad sendes på post@knbf.no og må inneholde en begrunnelse for ønske om tildeling.