Skrivebordsdrømmer vil ødelegge hovedstaden sitt maritime miljø

Områderegulering for Skøyen er for viktig til å bli utformet i lukkede rom, uten medvirkning eller dialog.

«Vi som blir rammet av politiske beslutninger, må også bli hørt», påpeker Trond Ramstad, formann Frognerkilens båtforening av 1860 i en artikkel i Akersposten (24.03.2023)

  • Det er dirkete udemokratisk å kaste ut 1700 båter og det maritimt miljøet i Bestumkilen på Skøyen, – uten at det er funnet erstatning plasser.
  • Oslo kommune bryter en rekke lover og bestemmelser for å få gjennom sin regulering, – en transformering av hele Skøyen, – på utbyggerne sine premisser. Derfor har KNBF sendt Varsel om Søksmål til Oslo kommune.
  • Hensikten med områdereguleringen er å kunne bygge blokker helt nede i vannkanten. Dermed er fritidsbåtene planlagt fjernet, sammen med klubbhuset til Oslo Motorbåtforening, Restauranten, et Cateringselskap, med mat til enhver anledning, Båt-butikken og alle selskapene som driver med båt-vedlikehold på Skøyen. Samt sommer-parkeringen for hus-biler. Oslo Motorbåtforening mister 199 båtplasser i sjøen, i tillegg til alle sine opplagsplasser.

Les artikkelen til Trond Ramstad (24.03.2023): https://www.akersposten.no/skrivebordsdrommer-kan-odelegge-for-et-fremtidig-skoyen/o/5-142-99876