Søk momskompensasjon 2023

Strengere regelverk

Fra 1. januar 2019 gjelder nytt regelverk for momskompensasjon til frivillige organisasjoner, herunder båtforeninger. Det betyr blant annet at såkalte «privatøkonomiske kostnader» i regnskapet til en båtforening ikke lenger skal gi momskompensasjon. Kostnader forbundet med å eie og drifte en båt, herunder kostnader til båtplass og opplagsplass, anses nå for å være av privatøkonomisk interesse. De som søkte momskompensasjon i 2020-2022 kjenner dette, men det er blitt en ytterligere skjerping i tolkningen av forskriften for 2021 fra Lotteri- og Stiftelsestilsynets side ved at man dessverre får ikke lenger momskompensasjon for allmennytte som åpen gjestehavn, åpen utsettingsrampe for småbåter, kameraovervåkning som benyttes av politiet, utrykningsplasser for Redningsselskapet, politibåt, brannbåt og ambulansebåt. Men på den annen side har en båtforening fått momskompensasjon for vedlikehold av gjesteplasser i 2022 etter klage, noe som også bør gjelde øvrige båtforeninger.

Veiledning om søknad vil bli sendt ut via e-post til båtforeninger som er medlem av Båtforbundet (KNBF). Ikke medlem? – Se fordeler her!

Fortsatt momskompensasjon for allmennyttige kostnader

På tross av dette er det fortsatt mulig å få momskompensasjon. I 2022 formidlet KNBF 2,4 millioner i momskompensasjon og i år regner vi med et enda større beløp.  I snitt fikk hver medlemsforening som søkte kr. 36.000 i momskompensasjon. KNBF vil fortsatt og vederlagsfritt søke på vegne av de båtforeningene som ønsker momskompensasjon for allmennyttige deler av driften. Fortsatt kan man få momskompensasjon for kostnader knyttet til allmennyttige formål.

Hvor og hvordan søke?

Det vises til informasjon sendt i nyhetsbrev til alle medlemsforeninger pr. mars 2022. Søknad merkes «Søknad momskompensasjon 2023 – Båtforeningens navn» og vedlegges resultatregnskap, balanse og signert revisjonsberetning, samt utfylt transaksjonsliste.

Søknadsfrist: 15. juni

Dokumentert modell

KNBF og medlemsforeninger søker etter såkalt «dokumentert modell» og alle underledd må bruke denne modellen. Det innebærer at man må dokumentere hver regnskapstransaksjon i en egen transaksjonsliste som så skal vurderes i forhold til grad av allmennytte.

Forventninger om kompetansebygging i båtforeninger

Lotteri- og Stiftelsestilsynet har forståelse for at det kan være utfordrende å sette seg inn i forskriften for momskompensasjon og spesielt de mange detaljer som etter hvert gjelder båtforeninger. Samtidig mener tilsynet at båtforeningen selv er best egnet til å vurdere egne kostnader og hva som skal vurderes, trekkes ut eller ligger utenfor ordningen. Det synet støttes av KNBF. Derfor ønsker vi at båtforeningen selv i størst mulig grad setter seg inn i regelverket og foretar vurderinger selv. Til hjelp i dette arbeidet vedlegger vi «Vedtak om tildeling av momskompensasjon for 2019 (regnskap 2020)». Der vil man finne mange nyttige vurderinger og lærdommer gjort av tilsynet om båtforeninger. Dette er et 10 siders offentlig dokument som gir god veiledning i hvor grensene går for momskompensasjon til båtforeninger. Vi har avklart med tilsynet at dette kan sendes ut. Vi anbefaler videre at medlemsforeninger setter seg inn i forskrift for momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Når dette er sagt, vil selvfølgelig KNBF støtte og veilede medlemsforeninger så godt vi kan videre.

Mer informasjon

Du kan lese hele forskriften for momskompensasjon her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600

På Lotteri- og Stiftelsestilsynets sider ligger følgende relevante informasjon:

https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/

https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/kan-du-sokje/

https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/sok-dokumentert/

https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/soknadsskjema-dokumentert/

Om du lurer på noe, kan du gjerne kontakte Lotteri- og Stiftelsestilsynet på postmottak@lottstift.no eller telefon 5782 8000 mellom kl. 10:00-14:00.

Du kan også kontakte KNBF Sekretariat ved saksbehandler momskompensasjon, Endre Solvang, på endre@knbf.no eller mobil 954 90 900.