Folkeaksjonen for bevaring av båtlivet i Oslofjorden

En folkeaksjon har blitt opprettet av båtforeninger og båtfolk i Oslo-området på grunn av den foreslåtte områderegulering for Skøyen. Regjeringen vil bytte ut båtplasser, vinterlagring og båtpuss med nye luksusleiligheter, noe som kan true fremtiden til båtmiljøet i Oslo, nå og i fremtiden. Folkeaksjonen har som mål å vektlegge betydningen av tilgangen til opplagsplasser der folk kan drive vedlikehold på båtene sine selv, som er en forutsetning for at alle gjennomsnittlige inntektsgrupper kan fortsette å ha båter i nærområdet.

Båtfolk er som folk flest

44 prosent av Oslos befolkning har vært på båttur i løpet av 2022, og 21 prosent har båt. Ventetiden på båtplass er i dag 7-8 år, men med den nye ordningen vil ventetiden øke betraktelig.

Gjennomsnittet av verdien på båter i Norge ligger på ca 161.000,-, og gjennomsnittlig størrelse er 23 fot. Båtfolk er som folk flest! Dette er ferske tall fra Båtlivsundersøkelsen 2022.

Båtforeninger og båtfolk samlet for å bevare båtlivet i Oslofjorden

Folkeaksjonen for bevaring av båtlivet i Oslofjorden har fått bred støtte fra samtlige båtforeninger i området og vanlige båtfolk som er opptatt av å bevare båtlivet i Oslofjorden. Initiativet kommer fra båtmiljøene i Frognerkilen og Bestumkilen, inkludert Oslofjorden Båteierunion, Oslo Motorbåtforening, Karenslyst Båtopplag, Frognerkilens Baatforening 1860, Sjølyst Båtopplag og Oslofjordens Båteierunion, og er støttet av blant annet Båtforbundet (KNBF). Sammen håper de å påvirke beslutningstakere og sikre fremtiden til båtlivet i Oslofjorden for alle.

Folkeaksjonen har allerede fått mye oppmerksomhet, og båtforeninger og båtfolk fra hele Oslo-området har sluttet seg til aksjonen. De håper å påvirke beslutningstakere til å tenke på båtfolks behov og bevare Oslofjorden som et levende båtmiljø.

Du kan lese mer om folkeaksjonen her!