Båtforbundet innleder samarbeid med Flyte

Generalsekretær Stig Hvide Smith i Båtforbundet gleder seg stort over samarbeidsmuligheter med Flyte etter spennende møte med Siv Jensen i dag.

«Om lag en tredjedel av drukningsulykkene i Norge skjer fra båt, og derfor må dette være et prioritert arbeidsområde for Flyte», mener Stig Hvide Smith.

Siv er skjønt enig i at her må det satses. Organisasjonslederne ble derfor enige om at man skal legge opp til et betydelig samarbeid i fremtiden for å få redusert antall drukninger.

Flyte er en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge.

«De fleste drukninger tilhører en av tre kategorier: Fall over bord, båtkantring og ulykke til og fra båt», forteller Stig, som også er medlem av Sjøfartsdirektoratets Sakkyndige Råd.

Både Siv og Stig mener at det er holdningskampanjer som må til. Lover og regler hjelper lite i denne sammenheng. «Vi må treffe nerven i folket, spesielt for godt voksne menn som ikke bruker redningsvest», sier Siv.