Boblehavn hele året ikke et alternativ

Foto: Christopher Hagelund

I Byrådsak 73/23 mener AP, MDG og SV at erstatningsplasser for båtopplaget på Skøyen ikke lenger er nødvendig. De 1500 båtene som skal «kastet ut» av båtopplaget i Bestumkilen skal nå ligge ute «hele året» i en boblehavn. Arealet i Bestumkilen for vedlikehold og den årlige båtpussen forsvinn også.

Båtbransjeforbundet i Norge (NORBOAT) er bekymret: I en ny rapport «Vinteropplag i boblehavn kan ikke regnes som hensiktsmessig erstatning» (02.05.2023) påpekes det at dette er urealistisk. Det viser mangel på kunnskaper hos AP, MDG og SV.

I rapporten heter det: «Å vinterlagre disse båtene i boblehavn har negative konsekvenser for miljø, økte kostnader for båteier og ikke minst vil det bidra til å redusere båters og motorers levetid medførende hyppigere behov for service, vedlikehold og utskiftning av deler».

NORBOAT påpeker: «Dersom båtopplaget på land forsvinner til fordel for annen byutvikling er det nødvendig å skaffe til veie erstatningsareal der båtopplaget kan flyttes, slik at Oslos befolkning fortsatt har muligheten til å ta del i båtlivets gleder uten at dette skal medføre større merkostnader».

De fleste båtene som pr i dag har benyttet vinteropplag i Bestumkilen har eiere som i stor grad utfører mye av vedlikeholdsarbeidet på egen hånd, og mange i kombinasjon med kjøpte tjenester fra Båtbransjen. Tilgjengeligheten til vinteropplagsplass på land i Bestumkilen muliggjør båtlivet for mange som ellers ikke har råd til å betale for vinterlagring og full service hos profesjonelle aktører i båtbransjen.

Rapporten fra NORBOAT er utarbeidet etter dialog med plastreparasjonsverksteder, motorimportører og en båtbygger. NORBOAT skriver at de håper «Bystyret forstår at vinteropplag i boblehavn IKKE er et alternativ til vinteropplag på land».

Les rapporten her: