Uklokt å ture frem uten dialog med båtfolket

Fjerningen av 1700 båter fra Bestumkilen: Byrådets nye planforslag (Byrådssak 73/23), er basert på mange feil og mangler. Ingen kunnskapsinnhenting, ingen dialog eller medvirkning.  Byrådet har ikke bare stoppet og vanskeliggjort en dialog, men også unntatt sentrale saksdokumenter fra offentlighet. Som store deler av Bymiljøetatens utredning av 6. januar 2019 om erstatningsplasser.

Byrådspartiene AP, MDG og SV legger opp til at 1700 eiere av fritidsbåter kastes ut av Bestumkilen. Uten kompensasjon eller erstatningsplasser. En historisk utkastelse. Et politisk overgrep, gjennomført uten dialog eller medvirkning.

  • Alle fasilitetene på land til Oslo Motorbåtforening blir «jevnet med jorden», uten at erstatning eller kompensasjon er omtalt.

Dette skriver Båtforbundets generalsekretær Stig Hvide Smith i en artikkel i Avisa Oslo, publiser den 9. mai 2023.

Av planforslaget som ble offentlig den 18. april fremgår det at tidligere lovede erstatningsplasser ikke lenger er nødvendig. Løsningen er at 1500 båter hele året skal ligge i en «helårs» boblehavn. Arealet for den årlige båtpussen og annet vedlikehold tas bort. Det årlig vedlikehold på land er tydeligvis ikke lenger nødvendig.

– Båtforbundet undres over at AP, MDG og SV turer frem uten dialog med båtfolket. Det kan synes meget uklokt i et valgår hvor 44% av befolkningen nyter sjølivets gleder (Båtlivsundersøkelsen 23). Sammen er det jo mulig å finne løsninger for en god byutvikling, påpeker generalsekretær Stig Hvide Smith.

Les artikkelen i Avisa Oslo her.