Hovedstadens tikkende bombe

Planen for Skøyen (Byrådssak 73/23) er et politisk eksperiment, med en fortetting Norge aldri tidligere har opplevd. Sett i forhold til planforslaget fra Plan- og bygningsetaten (PBE) legger AP, MDG og SV opp til å øke næringsarealet på Skøyen med 192 100 m2, – fra 510 300 m2 til 702 400 m2.

Områdereguleringen for Skøyen omhandler ikke bare utkastelsen av 1700 båter fra Bestumkilen. På sikt legger AP, MDG og SV opp til å fjerne det meste av det maritime miljøet langs hele kystlinjen fra Bygdøy til Lysaker. Begrunnelse er at kystlinjen skal gi 40 000 nye arbeidsplasser og 15 000 nye boliger.

Hvorfor er det ikke utført en konsekvensanalyse av transformeringen av kystlinjen fra Bygdøy til Lysaker? Spørsmålet stilles av Båtforbundets Vise President Magne Elvik i en omfattende artikkel i Akersposten (10.05.2023)

Det skal bli mange blokker på 16 etasjer. Byrådet skriver: «Næringsbebyggelse skal ha en brutto etasjehøyde på minimum 4 meter for alle etasjer». Det blir blokker på 64 meters høyde. I tillegg planlegger Sparebank 1 et signalbygg på 127,5 meter. Ti meter høyere enn Oslo Plaza. Begrunnelsen er «at bygget skal være en portal mellom byen og det åpne landskapet på Bygdøy». Strandlinjen blir en bastant festning av blokker. Oslo Motorbåtforening blir «jevnet med jorden», uten kompensasjon eller erstatningsplasser..

  • AP, MDG og SV omtaler ikke i sine partiprogrammer at det er et politisk mål å transformere store deler av Oslo Vest. Det står heller ikke i partiprogrammene at det er et mål å «kaste ut» 1700 båter fra Bestumkilen. Har politikerne i AP, MDG og SV glemt både sine partiprogrammer og sine velgere? Uten kompensasjon eller erstatningsplasser mener de at Oslo Motorbåtforening skal «jevnes med jorden».

Dette er også en sak som Kong Olav på 1980-tallet engasjerte seg sterkt i, siden han hadde gitt deler av sine egne landområder øremerket til båtopplag. Kongens mål var å åpne båtlivet for så mange som mulig. De historiske bindingene er ikke tatt hensyn til eller utredet av Oslo kommune.  

Les artikkelen i Akersposten om «Hovedstadens tikkende bombe» her