Bergens Motorbåtforening med ny Ryddestasjon

I Bergens Motorbåtforening går de foran med denne ryddestasjonen som finnes ved inngangen til flytebryggene i havnen. Et greit tiltak for å samle opp uønsket tilgrising i havnen. I tillegg fungerer dette også som en påminnelse for godt miljøvern! 

Tekst og foto: rso