11 omkom i ulykker med fritidsfartøy i første halvår

I løpet av første halvår 2023 registrerte Sjøfartsdirektoratet 11 omkomne knyttet til bruk av fritidsfartøy i norsk farvann. Over halvparten omkom da båten var fortøyd.

Så langt i 2023 har 7 personer mistet livet i personulykker, som refererer til hendelser der noe har skjedd med personen uten at det har påvirket fartøyet. Fem av disse personene mistet livet mens de forsøkte å gå om bord i eller gå av fartøyet mens det lå til kai.

– I 2022 så vi en drastisk økning av ulykker der folk omkom etter fall over bord, eller når de skulle gå mellom båt og brygge. Hele 18 personer omkom i slike ulykker.

Ser vi på ulykkene for første halvår i år så er det urovekkende at over halvparten har omkommet ved å falle i sjøen mellom båten og bryggen der båten var fortøyd. Det viser at vi har en viktig jobb å gjøre med å få folk til å se farene ved dette, og oppfordrer alle til å sjekke at sikkerheten er ivaretatt i havneanlegg og ved brygger, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Prioriterer ikke flyteutstyr

Til tross for at Sjøfartsdirektoratet oppfordrer alle som ferdes på sjøen og bruker fritidsfartøy til å bruke flyteutstyr ser vi at de fleste som omkommer velger dette vekk.

I løpet av første halvår benyttet kun en person flyteutstyr da vedkommende mistet livet. Hele åtte personer brukte ikke flyteutstyr da de mistet livet.

– Vi oppfordrer alle til å benytte flyteutstyr. Selv om det ikke er påbudt å ha på flyteutstyr når båten ligger fortøyd til kai, kan det være lurt å ta på vest før man går ut på brygga. Flere kunne sannsynligvis ha overlevd dersom de hadde brukt vest, sier Hareide.

Tidligere år har Sjøfartsdirektoratet også observert tilfeller der flyteutstyret er blitt benyttet, men ikke på riktig måte. For eksempel har det blitt rapportert om situasjoner der skrittstroppen ikke er riktig festet, noe som kan medføre at vesten glir opp over hodet og fører til at hodet havner under vann.

Rus fortsatt en medvirkende faktor

Politiet har bekreftet at fire av de elleve omkomne i første halvår i år var påvirket av rus eller alkohol da ulykkene med fritidsfartøy inntraff. I fem av tilfellene er det fortsatt ukjent om personene var påvirket eller ikke.

– I Norge har vi over én million fritidsbåter, og dersom båten benyttes som fremkomstmiddel til og fra steder der det serveres alkohol er det viktig å avklare på forhånd hvem som skal holde seg edru slik at de kan føre både båt og passasjerer trygt hjem igjen, oppfordrer Hareide.

Voksne menn topper igjen statistikken

Ti av de 11 som har mistet livet hittil i år, var menn. Dette er en gjentagende trend år etter år. Siden Sjøfartsdirektoratet begynte å registrere ulykker i 2001, har 633 menn mistet livet, mens kun 43 kvinner har mistet livet i samme periode. Gjennomsnittsalderen blant de omkomne første halvår i år var omtrent 54 år.

– Det er en klar overvekt av menn som bruker fritidsfartøy, noe som kan ha sammenheng med det høye antallet menn som har omkommet. Likevel er det viktig at alle er klar over risikoen med å ikke tenkte sikkerhet på sjøen, selv om man tenker at man har lang erfaring og kjenner området man ferdes i. Vi har ingen å miste, avslutter Hareide.

Tallene presentert i halvårsrapporten for dødsulykker for 2023 er per 30.06.

Last ned rapporten her