Båtførerprøven må strammes opp!

Det er et paradoks at man kan få båtførerbevis uten å ha satt sin fot om bord i en båt!

Den teoretiske båtførerprøven er egentlig ikke dårlig, men kommersielle aktører har utnyttet denne nærmest med garanti om bestått. Videre kan du ta prøven så mange ganger du vil inntil du har bestått. Dette har blitt misbrukt.

Ingen er tjent med at man kan få bevis på å føre en båt på opptil 15 meter uten noen gang å ha kjørt båt. Båttinget 2022 vedtok derfor at Båtforbundet skal arbeide for en praktisk utsjekk av kompetent person, for eksempel en kystskipper med D5L-sertifikat. Her bør alle maritime instanser bidra etter beste evne for en rimelig gjennomgang av førerens egnethet. I dette ligger at man i det minste kan føre en båt inn og ut av havn, forstår elementenes påvirkning på båten og at man forstår hvorledes man kan få en bevistløs person om bord.

Alternativt kan man gå over til det internasjonale ICC-sertifikatet, men dette krever større farkost og er derfor mindre egnet enn å innføre praktisk del. Norsk Test og Sjøfartsdirektoratet må også etterse muligheter for å kvalitetssikre den ellers gode teoretiske ordningen mot for enkel gjennomføring.

Ved innføring av praktisk utsjekk vil Båtforbundet utvikle rimelige muligheter som også gir kandidaten gode råd og veiledning ved utsjekken.

Stig Hvide Smith
Generalsekretær