Båtparkens utvikling siste 10 år

Båtlivundersøkelsen 2023, som nylig ble gjennomført, avslører en betydelig økning i antall båter i Norge de siste 10 årene. Ifølge undersøkelsen har antallet økt med rundt 40 prosent i denne perioden. Dette viser den økende populariteten til båtlivet i landet vårt.

Undersøkelsen avdekker også interessante endringer i båtparkens struktur i løpet av de siste 10 årene. Tallene viser at antallet båter i norske husholdninger har økt betydelig, med ca. 120 000 flere båter sammenlignet med forrige måling i 2018. Totalt sett er det nå estimert å være 1 067 000 fritidsbåter i Norge.

En spennende observasjon er at det har vært en markant endring i sammensetningen av båtparken. Undersøkelsen viser at det nå er flere mindre båter og båttyper som er beregnet på dagsturer og fritidsaktiviteter. Kanoer, kajakker og motorbåter uten overnattingsmuligheter har opplevd den største økningen i antall. Dette tyder på at nordmenn i økende grad foretrekker mindre båter og aktiviteter som kan nytes i løpet av en dag.

Samtidig viser Norges største båtlivundersøkelse at noen båttyper har opplevd en nedgang i antall. Joller og robåter uten motor, samt seilbåter med overnattingsmuligheter, har hatt en reduksjon sammenlignet med tidligere målinger. En mulig forklaring på dette kan være innføringen av et vrakpant-system i løpet av de siste årene.

Måten bruktbåter blir solgt på viser at flertallet av båtsalgene skjer privat. Hele 83,9 prosent av de som solgte båt i 2022 gjorde det på privat basis. Noen benyttet seg av båtforhandlere (5,6 prosent) eller båtmeglere (6,4 prosent) for å selge båten sin.

Båtlivundersøkelsen 2023 gir oss et verdifullt innblikk i utviklingen av båtlivet i Norge. Økningen i antall båter og endringene i båtparkens struktur vitner om nordmenns økende interesse og engasjement for båtliv. Med stadig flere som oppdager gleden ved å tilbringe tid på sjøen, er det ingen tvil om at båtlivet fortsetter å vokse i popularitet.

Du kan se Båtlivsundersøkelsen her