Bærekraft skal prege Båtforbundet i fremtiden

Enhver organisasjons utviklings- og overlevelsesevne er tuftet på bærekraft. På dette grunnlag har Båtforbundets styre, sekretariat, samt Miljøkomité, arbeidet systematisk det siste året for å meisle ut en bærekraftstrategi.

Utarbeidelse av en bærekraftstrategi for Båtforbundet er et langsiktig arbeid som både må ha et kortsiktig og langsiktig perspektiv. KNBF sine mål har tatt utgangspunkt i FNs standard for bærekraftmål. Punktene er bygd opp med både målsetninger og hva som allerede er gjort innen hver av de aktuelle tema. Rapportering på måloppnåelse vil skilles fra selve bærekraftdokumentet i neste fase.

Båtforbundet KNBFs bærekraftmål er konsentrert rundt 6 av de 17 FNs bærekraftmål som ansees mest relevante for KNBF.

På lik linje med Redningsselskapet satser Båtforbundet på bærekraft. Fra venstre stabssjef Nikolai Kristiansen i RS, Generalsekretær Stig Hvide Smith i KNBF, Generalsekretær Grete Herlofson i RS og President Bjørn Ydse i KNBF.

KNBF skal jobbe for:

  • God helse og livskvalitet gjennom forebygging av drukningsulykker, samt hindre forringelse og forsøpling av våre sjø- og strandsoner.
  • Bevare livet i havet ved å redusere alle former for havforurensning inkludert plastforurensning, fiskeredskaper og båtvrak på avveie.
  • Støtte bærekraftig utvikling ved å redusere fotavtrykket i naturen. Dette gjennom samarbeid med fritidsbåtbrukeren og andre interesseorganisasjoner, samt påvirke myndigheter og styrende organer.
  • Alle regionene i KNBF skal spre KNBFs bærekraftmål i sine respektive miljøer. Om ett år gjennomføres rapportering på måloppnåelse, samtidig som det gis rom for evaluering av selve bærekraftmålene. Slik vil vi oppnå et dynamisk dokument som følger med i tiden og utvikler seg.

Stig Hvide Smith
Generalsekretær

Denne siden bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre nettleseropplevelse. Ved å surfe på denne nettsiden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.