Nå må du ha høyhastighetsbevis for fritidsbåt

høyhastighetsbevis

Fra 1. juni 2023 ble det iverksatt nye retningslinjer som pålegger alle som kjører fritidsbåter som kan oppnå en hastighet på 50 knop eller mer, å inneha et høyhastighetsbevis.

Endringen i regelverket vil påvirke førere av motordrevne fritidsbåter under 24 meter som er i stand til å nå en hastighet på 50 knop eller mer. Denne endringen innebærer at det vil være obligatorisk for disse førerne å ha et høyhastighetsbevis. Hovedmålet med de nye retningslinjene er å øke bevisstheten blant førerne og gi dem verktøy til å selv kunne vurdere risiko og farer knyttet til høyhastighetsbåtkjøring. Du kan finne mer informasjon om dette på nettsidene til Sjøfartsdirektoratet.

Retningslinjene er å finne i forskriften som omhandler kravene for førere av fritidsbåter, nærmere bestemt i kapittel IV A. Det vil være en minimumsalder på 18 år for å kunne erverve høyhastighetsbeviset. I tillegg til dette alderskravet, må føreren også oppfylle betingelsene for å føre båter som krever båtførerbevis, samt ha gjennomført både teoretisk og praktisk kurs i høyhastighetsbåtkjøring.

Les om: Båtforbundet sine viktige saker innen båtpolitikk

Kurset for høyhastighetsbeviset består av både en teoretisk del og en praktisk del, som er tilpasset enten båter eller vannscootere. Deltakere kan ta kurset når de har fylt 17 år, som angitt i § 17c.

For å gi noen unntak fra kurskravet, har Sjøfartsdirektoratet utarbeidet en liste over alternative kurs eller utdanninger som er vurdert å gi mulighet for fritak. Det er likevel viktig å merke seg at de som har fritak, fremdeles må søke om høyhastighetsbevis.

STØTT VÅRT POLITISKE ARBEID