Politiske utfordringer for båtfolket

MOMSKOMPENSASJON FOR IDEELLE ANLEGG

– Frivillige ideelle anlegg innrømmes ikke momskompensasjon av lotteri og stiftelsestilsynet.

DRIVSTOFFPRISER

– Båtfolket fortviler over å måtte betale veibruksavgift på drivstoff til båtbruk. Beskatning til annet formål enn båt skal ikke belastes båtfolket.

E5 BENSIN

– Bensin med høyt Etanol-innhold skader mange båtmotorer. Det må tilrettelegges for E5 bensin ved norske marinaer.

KVINNELIG DELTAKELSE

– Båtforbundet gleder seg over sterkere kvinnelig deltakelse og ønsker støtte til forsterkning.

SJØSIKKERHET

  • Båtforbundet krever obligatorisk pliktig båtregister.
  • Båtforbundet krever praktisk utsjekk for båtførerbevis.
  • Båtforbundet ønsker sterkere tiltak for bruk av redningsvest.
  • Båtforbundet krever tilgjengelige redningsstiger i alle havner.

TRUEDE BÅTHAVNER

– Stadig flere båthavner trues av kommunestyrene ift. ekspropriasjon til fordel for kontorlokaler og boligutvikling.

SKATT FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER

– Båtforbundet ønsker at frivillige ideelle organisasjoner hvor alle inntekter går til formålet fritas for beskatning.

MARITIMT MILJØ

– Båtforbundet savner kommunal tilrettelegging for godt maritimt miljø og fritidsbruk av båt.

MILJØ

– Båtforbundet arbeider for at alt båtliv skjer på naturens premisser. Friluftsliv og rekreasjon er viktig for alle. Kommunene må tilrettelegge for pumpestasjoner for båtseptik. 300 meters grensen for tømming av septiktank bør ellers opprettholdes.

PROMILLEGRENSE FOR BÅT

– Båtforbundet støtter opp om gjeldende promillegrense nylig vedtatt av Stortinget. Årsak til dette er at det er null fatale ulykker med lav promille. Båtliv skjer stort sett i langsom fart i åpent lende og kan ikke sammenlignes med bilkjøring hvor bilene møter hverandre med 40 cm avstand i 80 km/t.

STØTT VÅRT POLITISKE ARBEID