Nyttig Arendalsuke for Båtforbundet

Med en topp plassering for messebåten i Pollen, har KNBF hatt løpende møter med viktige nasjonale politikere og etatsledere.

På møtelisten har blant annet stått de erfarne stortingsrepresentantene Ove Trellevik (H, Hordaland), Helge Orten (H, Møre og Romsdal) og Hans Andreas Limi (FrP, Akershus). Samtalene har dreiet seg om momskompensasjon, praktisk utsjekk båtførerprøven og veiavgift på diesel til båt. Dessverre har vi ikke funnet noen fra regjeringspartiene som var tilgjengelig for samtaler. Videre har KNBF hatt møter med byrådslederkandidat i Oslo Eirik Lae Solberg (H), der hovedtema har vært bevaring av båt- og opplagsplasser i Bestumkilen.

Han lovet å støtte båtfolket i deres kamp for alternative båt- og opplagsplasser. Nestemann ut var partileder Geir Lippestad (Sentrum) som ble orientert om KNBF sine forventninger til de politiske partier. Innimellom slagene hadde også KNBF samtale med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Avslutningsvis vil Båtforbundet ha møte med kystdirektør Einar Arset. Der vil utvikling av sjøsikkerheten langs kysten være hovedtema, ikke minst havnesikkerhet. Om et par uker møter også KNBF sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide under «Båter i sjøen» på Aker Brygge i Oslo.