Valget avgjør fremtiden for fritidsbåtene i Oslo: AP, MDG og SV bryter våre demokratiske spilleregler

Vi føler oss sveket og dårlig behandlet av et Byråd som ikke har vært opptatt av å finne løsninger for båtfolket. Det blir falskt å hevde at Byrådet ønsker Oslo som en fjordby, skriver Stig Hvide Smith, generalsekretær Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF).

«Maritimt miljø og båtplasser skal fremdeles ha en plass, men opplaget flyttes og båtplasser reduseres». Dette skriver lederen for Ullern AP, Gard Titlestad på nettsiden til Ullern AP.

Dessverre er sannheten at 199 båtplasser på sjøen forsvinner, ifølge Skøyen-planen. Etter våre beregninger, trolig opp mot 400. Videre forsvinner 1500 opplagsplasser og alle bygningene til Oslo Motorbåtforening. Lederen for Ullern AP fører altså sine velgere bak lyset.

Sannheten er at Byrådet ikke har klart å komme opp med alternativer for båtfolket på tross av at Miljøetatens KVUen fra 2019 krever dette. Tvert imot presenteres i Områderegulering for Skøyen et nytt forslag, et såkalt «0+ alternativ», hvor opplagsbåtene kastes på sjøen. Til plasser som delvis også skal fjernes, uten forslag til alternativer. Det blir heller ikke tatt hensyn til at svært mange båter ikke kan ligge på sjøen vinterstid. Dessuten skal Oslo Motorbåtforening bare «forsvinne», uten erstatningsplass eller kompensasjon. 1500 båter må fortsatt på land for vedlikehold – hvor skal vi gjøre det? Et båtliv forutsetter at vi kan gjøre vedlikeholdet selv.

Les hele innlegget i Akersposten her: https://www.akersposten.no/valget-avgjor-fremtiden-for-fritidsbatene-i-oslo-ap-mdg-og-sv-bryter-vare-demokratiske-spilleregler/o/5-142-124699