Kraftig nedgang i antall omkomne ved bruk av fritidsbåt i sommer

Sjøfartsdirektoratet har registrert åtte omkomne ved bruk av fritidsbåt i månedene juni, juli og august. Dette er en nedgang på åtte personer sammenlignet med sommermånedene i fjor hvor 16 personer omkom.

NEDGANG: Syv av de åtte omkomne i sommer var menn, og snittalderen var på 46 år. Den yngste som omkom var 18 år, mens den eldste var 93 år. Størst nedgang ser vi i ulykker med kantring eller grunnstøting. Til nå i år har 18 personer omkommet, mot 27 personer på samme tid i fjor.

– Denne sommeren er den første med krav til høyhastighetsbevis. Ett av mange tiltak for å skape større trygghet på sjøen. Men det er for tidlig å konkludere med hvorfor ulykkestallet er så mye lavere i år enn i fjor, sier sjøfartsdirektør, Knut Arild Hareide.

Han påpeker at dette ikke betyr at man skal ta lettere på sikkerheten når man ferdes på sjøen. Sikkerhet både i havn og på land må ha høy prioritet.

– Vi har de siste årene sett en negativ utvikling i antall omkomne ved bruk av fritidsbåt. Det at det i sommermånedene i år ha vært en stor nedgang er svært gledelig. Men vi er fortsatt et stykke fra å få alle trygt hjem igjen, og det er det vi målet vi strekker oss mot, sier Hareide.

– Ett liv tapt er ett for mye

Regjeringen har vedtatt en nullvisjon om ingen omkomne eller hardt skadde på sjøen som omfatter både fritids- og yrkesfartøy.

– Sjøfartsdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en handlingsplan.

Det er positivt at det har vært færre omkomne knyttet til bruk av fritidsbåter i sommer, men ett liv tapt er ett for mye, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

I tillegg har regjeringen vedtatt en nullvisjon mot drukningsulykker på fritidsområdet. Fiskeri- og havministeren har invitert til et innspills møte om dette i september.

Flest «fall til sjø» ulykker

Statistikken over tid viser at fall til sjø og kantring er ulykkestypene som er vanligst. I sommer har halvparten av de omkomne mistet livet etter fall til sjø. I tillegg omkom en person etter å ha kantret med kajakk. En person omkom da en båt med fire personer kolliderte med en stake. To personer, omkom da båten de satt i kolliderte med land. Denne hendelsen fant sted i mørket i relativt høy hastighet.

Velger vekk flyteutstyr

De fem siste årene har 125 personer mistet livet som følge av ulykker ved bruk av fritidsbåt, inkludert ulykker hvor båten er fortøyd (32). 86 av de omkomne brukte ikke vest. Den samme tendensen ser vi også i årets sommermåneder. Hele seks av åtte personer hadde ikke på seg flyteutstyr når de omkom. Det er fortsatt ikke bekreftet om de to siste hadde på seg flyteutstyr. Det at man velger vekk flyteutstyr er en gjenganger i ulykkesbildet, registrerer Sjøfartsdirektoratet.

– Det er bekymringsverdig at mange fremdeles ikke benytter flyteutstyr når de er i båt, spesielt når man ser på ulykkesbildet og antall omkomne. Flere kunne ha overlevd dersom de hadde brukt vest og målet må være at det blir like naturlig å ta på seg flyteutstyr som det er å ta på seg bilbelte, avslutter Hareide.