VIDEO: Paneldebatt om Maritim Sikkerhet samlet eksperter i Trondheim

Trondheim, 4. juni 2023

På Nasjonal Maritim Sikkerhetsdag den 4. juni 2023 i Trondheim ble det arrangert en paneldebatt: «Hvorfor drukner folk, og hvordan unngå ulykker på sjøen?» Arrangementet, arrangert av Båtforbundet (KNBF) og Trondheim Båtforening, hadde som mål å øke bevisstheten om maritime sikkerhetsspørsmål.

Paneldebatten ble ledet av Stig Hvide Smith, Generalsekretær i Båtforbundet (KNBF). Ekspertpanelet inkluderte Roy Welle fra Trondheim brann og redningstjeneste, Tatjana Eriksen fra Kystverket, Petter Andrè Søreng fra Sjøfartsdirektoratet, og Maria Byberg fra Redningsselskapet.